Leaders of the Faculty

d Barczi

Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.

Dean of the Faculty from 2016

 

1

RNDr. Attila Komzsík, PhD.

Dean of the Faculty from 2008 until 2016 

 

 blaszlo

prof. RNDr. Béla László, CSc.

Dean of the Faculty from 2004 until 2008

Event Calendar

No event today!
No event to display

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon