Kodály Zoltán életművéről és felvidéki vonatkozásairól tanácskoztak Nyitrán

A 2017-es Kodály-év alkalmából – amikor a világhírű magyar zeneszerző születésének 135., halálának pedig 50. évfordulójáról emlékezünk meg – a Közép-európai Tanulmányok Kara nemzetközi konferenciát szervezett Józsa Mónika főszervezésével. A szeptember 20-21-én zajló konferencián számos hazai és magyarországi szakember méltatta Kodály munkásságát, ismertette a mai zenetudományra és zenepedagógiára gyakorolt hatását.

 

DSC 0036

A konferencia nemcsak tudományos-szakmai, hanem művészi élményben is gazdag volt, hiszen a kísérő programok több koncertet is tartalmaztak. Az első nap az egyetem épületein belül zajlott a találkozó, a konferencia másnapján a Kodály diákéveiről megemlékező nagyszombati emléktábla ünnepélyes leleplezésére, Nagyszombat Kodály-emlékű színtereinek meglátogatására került sor. A rendezvény sikerességéről, színvonalasságáról az is tanúskodik, hogy a napi sajtóban részletes beszámolókat olvashattak az érdeklődők az eseményekről. Ezekből közlünk ízelítőt:

 

Tóth Klára

A Felvidék szerepe Kodály Zoltán életművében

Gímesi menyasszonybúcsúztató énekekkel vette kezdetét A Felvidék szerepe a Kodályi életműben című konferencia, melyet Kodály Zoltán születésének 135., illetve halálának 50. évfordulója alkalmából szervezett a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának Pedagógusképző Intézete szeptember 20-21-én.

 Kodály felvidéki és Nyitra-vidéki munkásságáról is szólt köszöntőjében Szekeres László dékánhelyettes. Örömét fejezte ki, hogy az Ittzés Mihály által összeállított és Zalatnai Pál kivitelezésében készült, Kodály életét és munkásságát bemutató kiállítás teljes anyaga Nyitrán kerül első ízben bemutatásra az egyetem talaján.

A konferencia első napjának programja három részre tagolódott. Az első szekcióban az érdeklődők Miháltzné Tari Lujza egyetemi oktató Csallóköztől a történelmi Felvidékig: Felső-Magyarország a Kodályi életműben című előadását hallgatták meg. Mint elmondta, Háry János című zeneműve az egyik fő bizonyítéka annak, hogy a zeneszerző mennyire szerette és tisztelte ezt a vidéket.

Ittzés Mihály zenepedagógus, karvezető hangsúlyozta: Kodály zenéjében benne van az élet – egy egész világot látott meg a népdalban.

A világháború megakadályozta őt abban a tervében, hogy az északi nyelvhatáron eljusson egészen a végekig, ennek ellenére gyűjtőmunkássága hatalmas érték, melyből kiemelkedő a mátyusföldi és zoborvidéki gyűjtése.

Erdélyi-Molnár Klára, a Zenetudományi Intézet munkatársa a szlovák népzene és Kodály viszonyát elemezte. A népzenekutató mintegy 180 szlovák dallamot gyűjtött, de Bartók műveiben is vannak Kodály-gyűjtések.

Meghalok, meghalok, még beteg se vagyok, kolonyi temetőn nyugodni akarok… – énekeltette meg Ordasi Péter zenepedagógus a konferencia közönségét. Ez a népdal kétszer, két különböző formában szerepel Kodály Zoltán feldolgozásában. Az első, 1908-as darabban a lejegyzett hangrendszer jövőt ígér Kodálynak, míg az ötven évvel későbbi feldolgozás hidegebb, jegesebb, dermedt és merev. Az életnek semmi nyoma a darabban. Ez a végső búcsúja első feleségétől, Schlesinger Emmától, és ez segített neki feldolgozni a szeretett lény elvesztését.

Hraschek Katalin karnagy Kodály felvidéki gyűjtésű népdalok, népszokások által ihletett gyermekkari darabjairól tartotta előadását.

Sapszon Ferenc Magyar Kulturális Örökség-díjas karnagy, zeneszerző szerint Kodály Zoltán életének fontos tényezői a család, iskola és önnevelés, munkásságát pedig három dolog befolyásolta és alakította: a gregorián ének, a klasszikus egyházi zene és a népzene.

A Kodály nyomában Budapesten című, 2018-ban megjelenő könyve tartalmát Ittzésné Kövendi Kata szerző ismertette. A könyvben zeneszerző életének 30 budapesti helyszínét mutatja be a szerző, többek között az Eötvös Collegiumot, a Budapesti Tudományegyetem két épületét, a Károlyi-kertet, a Zeneakadémia Vörösmarty utcai épületét. Nem marad ki az Irgalmas nővérek zárdája sem, ahol a háború alatt rejtőzött feleségével és az Operaház épülete, melynek pincéje egy ideig szintén menedéket nyújtott a házaspárnak.

Csehi Ágota pedagógus, zongoratanár szólt arról, hogy bár Bartók Béla sokat tett Kodály zongoraműveinek népszerűsítéséért, ezeket a darabokat sajnálatosan keveset játsszák. A zeneszerző életművében nem a zongoraművek képezik a súlypontot, sőt, kevés hangszeres zeneművet írt, ennek ellenére vannak olyan darabjai, melyek kiválóan megfelelnek a zeneoktatás céljára. Kodály Zoltán kiváló zenepedagógusként vallotta: a jó zenészt kiművelt hallás, értelem, szív és kéz jellemzi.

Eva Langsteinová pedagógus zenei tankönyvek szerzőjeként, szerkesztőjeként elmondta, Kodály Zoltán zenepedagógiai gondolatai a mai napig érvényesek: a zenén keresztül ismerjük meg a népeket. A mai zeneoktatásról szólva kijelentette: az a gond, hogy az értelmi rész túlsúlyban van az érzelmi fejlesztéssel szemben.

Galánta és Nagyszombat Kodály Zoltán életében betöltött szerepéről szólt Józsa Mónika egyetemi oktató. Galánta a legszebb hét esztendő városa, ahol gyermekként szerzett maradandó élményeket Kodály. Az első zenei benyomások a klasszikus zenei értékek – két vonat érkezése között gyakran szóló kamaramuzsika a vonatállomáson, a Kodály család lakásában – és a népzenével való első találkozás helyszíne. Nagyszombat már a zenei pályára való tudatos felkészülés városa: a hangszertanulásé, a templomi énekes és hangszeres szolgálaté és a komponálásé. 1897-ben alkotott d-moll nyitányát a következő év elején az iskola zenekara mutatta be az osztálytárs Schneider Miklós – Mikuláš Schneider Trnavský – közreműködésével. Galánta és Nagyszombat két erős gyökér Kodály életében. Ám míg Galántán Kodály Zoltán emlékét emléktáblák, szobrok, intézmények sora őrzi, addig Nagyszombat városa adós volt ezzel. Ez az állapot változik meg 2017. szeptember 21-én Kodály Zoltán emléktáblájának felavatásával, melyet a Zene Házának épületén helyeznek el.

A konferenciát követően Zoboraljától Székelyföldig címmel Kodály-emlékhangversenyre került sor, melyen Kodály Zoltán népdalfeldolgozásaiból adtak elő Rajk Judit és Klézli János énekművészek, valamint Madarász Éva zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem művésztanárai. Józsa Mónika karnagy vezetésével a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának tanáraiból és diákjaiból álló kórus előadásában a Fölszállott a páva, Kodály egyik legismertebb kórusműve hangzott el, majd a Bicinia Hungarica című gyűjteményéből részletek. A karénekléshez csatlakoztak a közönség soraiban helyet foglaló szakemberek is.

 

Forrás: http://felvidek.ma/2017/09/a-felvidek-szerepe-kodaly-zoltan-eletmuveben/

 

 

37 

 

Tóth Klára

Kodály-emléktáblát avattak Nagyszombatban

A nagy zeneszerző és kiváló zenepedagógus születésének 135., halálának 50. évfordulója alkalmából emléktábla került hajdani diáktársa, Mikuláš Schneider-Trnavský házának kapualjába. Az épület ma a Zene Háza Nagyszombatban.

Az esemény egyik kiemelt rendezvénye a Kodály emlékévnek – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Mézes Rudolf, a Csemadok országos alelnöke. Elmondta, Józsa Mónika kezdeményezésére tavaly nyáron íródott meg az első kérvény az emléktábla elhelyezésére. A Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága, a Magyar Kodály Társaság és a Csemadok közös erőfeszítéséhez azonnal csatlakozott a Nagyszombati Megyei Önkormányzat MKP-frakciója, Berényi József megyei alelnökkel az élen. A Tibor Mikuš, Nagyszombat Megye Önkormányzata elnöke védnöksége alatt zajló rendezvény szervezésébe a megyei önkormányzat mellett a Nagyszombati Nyugat-szlovákiai Múzeum, Nagyszombat városa és a Mikuláš Schneider-Trnavský Társaság is bekapcsolódott.

Az esemény alkalmából a Zene Házában Kodály Zoltán és Mikuláš-Schneider Trnavský életútját és munkásságát bemutató kiállítás nyílt a Galántai Honismereti Múzeum anyagából. A Zenepavilon könyvtárában megtartott nyitóünnepségen Tibor Mikuš, a megye elnöke kiemelte: Kodály Zoltán személyében olyan emberre emlékezünk, aki feldolgozta a magyarok és a szlovákok őseinek örökségét is.

Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke örömét fejezte ki, hogy Galánta után Nagyszombatban is emlékeznek Kodály Zoltánra, aki nemcsak kiváló zeneszerző és pedagógus volt, hanem emberileg is kiemelkedő személyiség: a két világháború közötti időszakban, a világháború alatt és a Rákosi rendszerben sem hódolt be a szélsőségeknek. Ladislav Burlas zenetudós, pedagógus, Kodály egykori tanítványa is méltatta a világhírű zeneszerző munkásságát. Az emléktáblát Tibor Mikuš és Berényi József, Nagyszombat megye elnöke és alelnöke leplezték le.

Az emléktábla átadását követően ünnepi hangversenyre került sor a Marianum koncerttermében, a komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpont Schola Mariana Nagyok Kórusának, a nagyszombati Cantica (Z)nova Vegyeskar, a galántai Kodály String Trio, Rajk Judit, Klézli János, Madarász Éva, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Intézete művésztanárainak, valamint a Kodály Zoltán Daloskör közreműködésével. Ebben a koncertteremben hangzott el a D-moll nyitány 1898-ban, Kodály első hivatalosan bemutatott darabja, és valószínűleg az épület falai az azóta eltelt időszakban nem hallottak Kodály-zenét.

Józsa Mónika, az emléktábla-állítás kezdeményezője portálunknak elmondta: Kodály emléktáblájának felavatásával egy régi álom vált valóra. Mindig sajnálta, hogy Nagyszombat polgárai nem tudják, hogy a városukban élt évekig egy jelentős, világhírű személyiség. Hiányérzete növekedett, mikor a Kodály felvidéki kapcsolatairól szóló disszertációs munkájához végzett kutatások további új, értékes információkkal szolgáltak a zeneszerző Nagyszombathoz fűződő történetét, munkásságát illetően. Ekkor vetette fel az emléktábla ötletét és indította el a kérelmező levelet, melyhez hamarosan támogatókat is talált és így teljesült az a kívánság, hogy Kodály Zoltán Nagyszombatban töltött éveire emléktábla emlékeztet a városban.

Forrás: http://felvidek.ma/2017/09/kodaly-emlektablat-avattak-nagyszombatban/

 

5

csoportkép2

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand