Fordító - és tolmácsképzés (MA.): Magyar nyelv és kultúra, szakpárosításban

A képzés a fordítás és tolmácsolás széleskörű elméleti ismereteinek megszerzését teszi lehetővé. A hallgató elsajátítja a mű - és szakfordításhoz, valamint a konszekutív és szimultán tolmácsoláshoz nélkülözhetetlen módszereket, eljárásokat és stratégiákat. A program biztosítja a nyelvi kompetenciák széleskörű bővítését, az oktatott nyelvek gyakorlati elsajátítását, a különböző stílusokban (szépirodalmi, szaknyelvi, publicisztikai, beszélt és írott stb.) az adekvát nyelvi eszközök alkalmazását. A magyar nyelv és kultúra tanulmányi program párosítható angol nyelvvel és kultúrával, vagy német nyelvvel és kultúrával, illetve szlovák nyelvvel és kultúrával.

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853