Hungarológia

A szak a magyar nyelv és kultúra (Közép -) Európában és a finnugor világban elfoglalt helyének kérdését helyezi a középpontba. Olyan szakembereket képez, akik tanulmányaik során a magyar nyelvvel és kultúrával kapcsolatos alapvető és hagyományos ismeretekre tesznek szert. Ezen túlmenően megismerik a magyar nyelv és kultúra eredetét, összehasonlító elemzések révén annak (közép -) európai kapcsolatait, a magyar társadalom szerkezetét, Magyarország gazdasági helyzetét, nemzetközi kapcsolatait – különös tekintettel az Európai Unión és Közép - Európán belüli kapcsolatokra, elemezve a kisebbségpolitika főbb kérdéseit is. A képzés során lehetőség nyílik a finn nyelv elsajátítására is, s gyakorlati magyar nyelvi oktatás is igényelhető.

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853