Atesztációk

13

A pedagógusok első vagy második atesztációs vizsgát csak abban a kategóriában és alkategóriában tehetnek, amelybe képesítésüknek megfelelően be vannak sorolva. A vizsga csak a képesítésüknek megfelelő szakterületen tehető le. Az atesztáció megszerzéséhez az atesztációs bizottság előtt a kiválasztott témakörön belül a szakképzettségének megfelelő területen megírt atesztációs dolgozatot kell sikeresen megvédeni, és atesztációs vizsgát kell tenni (ennek tartalmáról az információkat a jelentkezés után kapja meg az érdeklődő).
Az első atesztáció megszerzésének feltétele: 60 megszerzett kredit, atesztációs dolgozat megírása és megvédése, atesztációs vizsga letétele az atesztációs bizottság előtt.
Második atesztációs vizsgát csak az a pedagógus tehet, aki rendelkezik első atesztációval és mesterfokú (Mgr.) végzettséggel. A második atesztáció megszerzésének feltétele: további 60 megszerzett kredit, új atesztációs dolgozat megírása és megvédése az atesztációs bizottság előtt, valamint atesztációs vizsga letétele (ennek tartalmáról az érdeklődő a jelentkezés után kapja meg a szükséges információkat.

Karunkon az alábbi területeken (szakokon) és kategóriákban lehet atesztációs vizsgát tenni: Dokumentum megtekintése

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazda­sági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely progra­mok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

Jugyik 2022

 

Videók:

 

A KFE az Erasmus+ projekt megoldói között

Changing our story

Kétnyelvűség oktatási kutatócsoport

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuális séta

foto icon