VŠETKO, ČO BUDÚCI ŠTUDENT MÁ VEDIEŤ...

Keď sa chceš dozvedieť viac o fakulte, o študijných programoch, o prijímačkách, tak

Klikni sem!

PREČO SA OPLATÍ ŠTUDOVAŤ U NÁS?

Pripravili sme pre vás krátku prezentáciu o našej fakulte. Dôvody, zaujímavé čísla a názory našich bývalých študentov, nájdete teraz na jednej stránke, stačí kliknúť na tlačidlo ďalej.

Ďalej

LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2016 - Autorská súťaž

Trnavský samosprávny kraj

Mesto Senica
Záhorská knižnica Senica
Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava
Národné osvetové centrum Bratislava
Spolok slovenských spisovateľov Bratislava
Literárne informačné centrum Bratislava
Záhorská galéria Jána Mudrocha

v y h l a s u j ú

XXX. ročník celoslovenskej autorskej súťaže

LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2016

1. Podmienky súťaže:

- súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli doposiaľ knižne publikované. (Pokiaľ práca, ktorú nám chcete zaslať ako súťažný príspevok, bola knižne publikovaná samostatne alebo bola súčasťou elektronického či tlačeného zborníka z inej súťaže, porota ju nebude akceptovať.)         

- každý zúčastnený autor môže poslať do súťaže najviac 5 poetických, resp. prozaických útvarov v slovenskom jazyku, v rozsahu maximálne 20 strojom písaných strán (normostrán) formátu A4 v dvoch tlačených verziách a jednej elektronickej kópii (formát textových editorov MS Word .doc, .docx)                                                                                                                                                               

- súťaží sa v literárnych žánroch: poézia, próza, reportáž, cestopis, dramatický útvar a pod.
- súťažná práca musí obsahovať: meno, vek autora, bydlisko, u žiakov a študentov aj navštevovanú školu a ročník.
(Súťažiaci priloží k zasielanému súťažnému príspevku vyplnenú prihlášku do súťaže. Súťažiacemu, ktorý ku dňu zaslania príspevku do súťaže nedosiahol vek 18 rokov, podpisuje prihlášku zákonný zástupca)

- súťaž je tematicky voľná a neanonymná.

2. Priebeh súťaže:
- súťaží sa v troch vekových kategóriách:

I. kategória: žiaci 5.-9. roč. ZŠ a 8-ročných gymnázií
II. kategória: študenti stredných škôl
III. kategória: študenti vysokých škôl  a ostatní dospelí

-tlačené práce je potrebné zaslať poštou na adresu:          Záhorská knižnica
                                                                                                 Vajanského 28

                                                                                                 905 01 Senica                                                                                                  

-práce v elektronickej forme je potrebné poslať na email:                                                            

 - kontakt pre poskytovanie informácií k súťaži :                     ,                             

                                                                                                 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.tel. 034/6542604, 034/6513782

                                                                                    

                  

Uzávierka súťaže je 30. septembra 2016

3. Vyhodnotenie súťaže

- súťažné práce posúdi odborná porota, ktorá si vyhradzuje právo: pri nedodržaní podmienok súťaže niektoré práce do súťaže nezaradiť alebo neudeliť niektorú z cien;

-  vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 1. 12. 2016;

-  výsledky budú publikované na www.zahorskakniznica.eu  a  www.infolib.sk.

- porotou ocenené a odporúčané literárne práce budú publikované v zborníku, ktorý vydajú organizátori súťaže a ten bude využívaný v rámci činností vyhlasovateľa. Publikovanie súťažných prác nebude honorované (súťažné práce nebudú použité v rozpore s autorským zákonom);

-  súťažné práce budú vrátené autorom, ktorí o to písomne požiadajú;

- neprevzaté ocenenia zasielame poštou iba výnimočne, výhercovia si môžu ocenenia prevziať v Záhorskej knižnici v Senici.

4. Ceny:

Hlavná cena
Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja:   100,- €
Cena Literárneho informačného centra

Ostatné ceny budú vecné alebo finančné:

I. kategória 1. cena do 33,- €
            2. cena do 25,- €
  3. cena do 17,- €
II. kategória 1. cena do 50,- €
   2. cena do 33,- €
  3. cena do 25,- €
     
III. kategória 1. cena do 66,- €
  2. cena do 50,- €
  3. cena do 33,- €

Zaslaním súťažného príspevku do súťaže autor alebo jeho zákonný zástupca súhlasí s tým, aby Záhorská knižnica použila osobné údaje v rozsahu, ktorý súťažiaci poskytne v rámci korešpondencie s ním za účelom ich evidencie v prípade výhry. Tento súhlas autor alebo jeho zákonný zástupca poskytuje do skončenia účelu spracovávania osobných údajov, t. j. 2 roky od vyhlásenia súťaže alebo až do jeho odvolania. Súťažiaci alebo jeho zákonný zástupca zároveň vyhlasuje, že sú mu známe skutočnosti uvedené v zákone č. 122/2013 Z. z.  O ochrane osobných údajov.

            Literárnu súťaž  z verejných zdrojov podporil Fond na podporu

   umenia, ktorý je hlavným partnerom podujatia.

 

Prihláška do súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského pre súťažiacich nad 18 rokov

Prihláška do súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského pre súťažiacich do 18 rokov

                                  

                      

                                                Projekt  je realizovaný s finančnou podporou mesta Senica. 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon