Prijímačky

Keď sa chceš dozvedieť viac o fakulte, o študijných programoch, o prijímačkách, tak

Klikni sem!

Prijímačky

Keď sa chceš dozvedieť viac o fakulte, o študijných programoch, o prijímačkách, tak

Klikni sem!

Udalosti fakulty

Svet chutí a vôni Nitrianskeho regiónu

Katedra cestovného ruchu na FSŠ sa od svojho vzniku snaží prepájať teóriu s praxou. Príležitosť aplikovať teoretické poznatky z oblasti gastronómie a somelierstva pri organizovaní podujatí získali jej študenti vďaka rektorátnemu fondu pre financovanie kultúrnych aktivít študentov UKF.

V spolupráci so spoločnosťou METRO Cash&Carry SR s.r.o. dňa 26. októbra 2016 pripravila Katedra cestovného ruchu so študentmi a pre študentov podujatie s názvom Svet chutí a vôní Nitrianskeho regiónu. Jeho hlavným cieľom bolo podporiť rozvoj kultúry nitrianskeho regiónu spojenej s vínom a vinohradníctvom a popularizovať poznatky o víne i vinárstve v regióne Nitra, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho dedičstva tohto regiónu. Išlo o skĺbenie kultúrneho podujatia a odborného workshopu o kultúre vína, vinohradníctve a regionálnych produktoch, zameraného na zvýšenie a prehĺbenie znalostí o víne ako multikultúrnom fenoméne.

Odborný program viedol skúsený a uznávaný somelier spoločnosti METRO Cash&Carry SR s.r.o., Jozef Milčík. Počas riadenej degustácie mali hostia možnosť ochutnať sedem druhov vín – Müller Thurgau, Rizling Vlašský, Rulandské Šedé a tri odrody Tramínu Červeného. Somelier sa venoval vysvetleniu základných pojmov o víne a slovenských vinohradníckych oblastiach, ďalej kvalite vína v gastronómii, úlohe someliera a tvorbe vínnych kariet. Okrem toho predstavil 4 vína so značkou Sommelier select, na ktorého príprave sa podieľal.

Degustácia vín bola doplnená o ochutnávku tradičných regionálnych produktov z okolia Nitry, ktoré boli výsledkom kulinárskych zručností študentov 3. ročníka odboru Regionálny cestovný ruch. Študenti v rámci predmetu gastronómia zostavili ponuku typických regionálnych produktov, ktoré následne sami pripravili. Oni aj ďalší pozvaní hostia tak mohli ochutnať slané palacinky s mäsom, škvarkové pagáče, šišky, slané slimáčiky, gaštanové zákusky, makovú žemľovku, jahodovo-kakaový koláč, tvarohovú štrúdľu, jablkový koláč a tortu. Okrem prípravy regionálnych pokrmov s ich popisom mali jednotliví študenti na starosti obsluhu a debarasovanie, výzdobu miestnosti, výrobu pozvánok a letáku, pozývanie čestných hostí, fotenie, písanie článkov o podujatí a upratanie miestnosti. Mohli tak do praxe pretaviť poznatky a zručnosti nadobudnuté počas doterajšieho štúdia.

Veríme, že podujatie u študentov pozdvihlo povedomie o kultúre vinárstva, vinohradníctve a regionálnych produktoch, vytvorilo pozitívny vzťah k tomuto kultúrnemu dedičstvu vidieka a poukázalo na významný aspekt intenzívnejšieho využívania vinohradníckej tradície v rozvoji cestovného ruchu. Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre ďakujeme za finančnú podporu, ktorá bola pridelená z rektorátneho fondu pre financovanie kultúrnych aktivít študentov UKF. Za podporu pri realizácii podujatia ďakujeme aj spoločnosti METRO Cash&Carry SR s.r.o. a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave. Budeme sa snažiť, aby podujatie malo svoje pokračovanie a stalo sa trvalou súčasťou podujatí organizovaných Katedrou cestovného ruchu na FSŠ UKF v Nitre.

 

Autorka článku: Ing. Lucia Hrubalová, PhD. (Katedra cestovného ruchu FSŠ UKF v Nitre)

Autorky fotografií: Denisa Moravčíková a Soňa Mokrá (študentky Katedry cestovného ruchu)

v1

v2

v4

v5

 

v6

v8

v7

v3

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon