Prijímačky

Keď sa chceš dozvedieť viac o fakulte, o študijných programoch, o prijímačkách, tak

Klikni sem!

Prijímačky

Keď sa chceš dozvedieť viac o fakulte, o študijných programoch, o prijímačkách, tak

Klikni sem!

Udalosti fakulty

Významné ocenenie Tibora Žilku

Dňa 24. novembra 2016 pribudli k dovtedajším dvadsiatim nositeľov významnej Ceny Pavla Straussa ďalšie štyri veľké osobnosti slovenskej kultúry a umenia – divadelná režisérka a občianska aktivistka Viera Dubačová, literárny vedec, univerzitný pedagóg a člen Klubu nezávislých spisovateľov  pri Asociácii spisovateľov Slovenska Tibor Žilka, rímskokatolícky kňaz, salezián Anton Srholec (in memoriam – cenu prevzal Michal Srholec, brat Antona Srholca) a hudobný skladateľ Marián Varga.
V predchádzajúcich rokoch získali Cenu Pavla Straussa také osobnosti slovenskej kultúry ako napríklad Ján Chryzostom Korec, Emília Vášáryová, Milan Rúfus, Peter Dvorský, Pavol Hammel, Štefan Nosáľ, Jozef Bednárik či Božidara Turzonovová. Odovzdávanie cien sa uskutočnilo v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre za účasti mnohých osobností vedeckého, kultúrneho a verejného života. Režisérom a scenáristom galavečera bol Peter Oravec, ktorému sa podarilo vytvoriť dokonalý umelecký zážitok najmä vďaka skvelým výkonom účinkujúcich, ktorými boli herečky Eva Hlaváčová a Ľubomíra Dušaničová, členovia študentského divadla VYDI pri UKF v Nitre, spevácky zbor Psallite Deo a hudobné zoskupenie Art Music Orchestra. Moderátormi večera boli herci Vojtech Bartko a Ľubomíra Dušaničová, pričom odovzdávania Ceny Pavla Straussa sa ujal Jozef Strauss (syn Pavla Straussa) a vedúci Katedry kulturológie FF UKF v Nitre Miroslav Ballay. Ocenené osobnosti boli predstavené v zaujímavých videolaudáciách a vo svojich ďakovných prejavoch vyzdvihli najmä hlboký vzťah k spisovateľovi, lekárovi a úžasnému mysliteľovi Pavlovi Straussovi, ktorý bol spätý s ich životom u každého špecifickým spôsobom. Oceneným srdečne blahoželáme a zvlášť nášmu vzácnemu kolegovi Tiborovi Žilkovi, ktorého ľudský potenciál, charakter či výborná práca na poli vedy i kultúry je pre nás všetkých veľkým vzorom. 

Ján Gallik

Autorka fotografií: Lenka Tkáč-Zabáková

P1090026

P1090039

P1090040

 

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon