Prijímačky

Keď sa chceš dozvedieť viac o fakulte, o študijných programoch, o prijímačkách, tak

Klikni sem!

Prijímačky

Keď sa chceš dozvedieť viac o fakulte, o študijných programoch, o prijímačkách, tak

Klikni sem!

Udalosti fakulty

Lingvistka a pracovníčka našej fakulty, doc. Anna Sándorová, PhD. ocenená pamätnou medailou Jánosa Lotza

Pracovníčka  našej fakulty, doc. Anna Sándorová, PhD. získala významné medzinárodné ocenenie – pamätnú medailu Jánosa Lotza s diplomom.

Pamätná medaila, ktorá je pomenovaná po významnom americkom jazykovedcovi maďarského pôvodu, je udeľovaná Medzinárodnou hungarologickou spoločnosťou raz za päť rokov uznaným  vedcom-hungarológom z mimo územia Maďarska ako osobitný prejav uznania za významnú vedecko-výskumnú, pedagogickú a organizátorskú činnosť v oblasti jazykovedy, literárnej vedy, kultúrnej histórie alebo etnografie, za rozvoj a popularizáciu týchto vedných odborov.

 MG 7347

Doc. Anna Sándorová, PhD. získala toto prestížne ocenenie za zásluhy pri budovaní katedry maďarského jazyka a literatúry UKF v Nitre, za viac desaťročnú pedagogickú činnosť, za výskum maďarských nárečí na Slovensku a za rozvoj maďarskej dialektológie na Slovensku, ako aj za významnú vedecko-organizačnú činnosť. Pamätnú medailu odovzdal doc. Sándorovej István Monok, spolupredseda Medzinárodnej hungarologickej spoločnosti, generálny riaditeľ Knižnice a informačného strediska Maďarskej akadémie vied na našej tradičnej predvianočnej oslave.

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon