Prijímačky

Keď sa chceš dozvedieť viac o fakulte, o študijných programoch, o prijímačkách, tak

Klikni sem!

Prijímačky

Keď sa chceš dozvedieť viac o fakulte, o študijných programoch, o prijímačkách, tak

Klikni sem!

Udalosti fakulty

Zdravovedček na FSŠ

Dňa 3. a 4. júla 2017 sa pod vedením lektoriek doc. RNDr. Tȕnde Juríkovej, PhD., a PaedDr. Evy Lehoťákovej, PhD., uskutočnili na FSŠ UKF tvorivé dielne pre deti vo veku 2 – 10 rokov s témou zdravovedy. V prvý deň boli aktivity prioritne zamerané na zdravé potraviny a ich význam pre ľudský organizmus.

zv

Deti si z ovocia a zeleniny modelovali výraz tváre a emócií podľa toho, aký majú deň (veselé, smutné a pod.). Potom si vytvárali korytnačky, snehuliakov, vláčiky a stromy zdravia. Následne na uvedenú aktivitu nadväzovala potravinová pyramída, kde deti z kinetického piesku i z plastelíny vytvárali priestorový model pyramídy s jednotlivými poschodiami a vymodelovanými potravinami. Menšie ich lepili na plošnú pyramídu na baliaci papier (obrázky potravín, ktoré si vymaľovali resp. vystrihli z letákov). Druhý deň sa niesol vo výtvarnom  stvárnení jednotlivých potravín. Deti z rôznych nakrájaných druhov ovocia a zeleniny robili odtlačky a vytvárali dúhu zdravia. Väčšie deti si vytvárali ľudskú kostru z plastelíny a vatových tyčiniek, z cestovín či slamiek. Na uvedenú aktivitu nadväzovala mapa mozgu, kde sme deťom predstavili jednotlivé oblasti mozgu, ktoré deti dotvárali vo forme mozaiky zo semienok korenín, strukovín a ďalších zdraviu prospešných semien. Aktivity sa deťom mimoriadne páčili, naučili sa veľa nových poznatkov z oblasti zdravia, navyše sa u nich rozvíjala jemná motorika, kreativita, umelecké a estetické cítenie. Táto aktivita má už niekoľkoročnú tradíciu. Sme radi, že deti majú stále záujem zmysluplne stráviť prvé dni prázdnin práve s nami. Tento rok sa zúčastnilo tvorivých aktivít počas oboch dní až 12 detí. V uvedenej tradícii chceme pokračovať aj budúci rok.  

Aktivity boli realizované z projektu NKN OGK2/2017 ZDRAVOVEDČEK – INOVATÍVNY PROGRAM VÝCHOVY K ZDRAVIU NA 1. STUPNI ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

20170704 095346

 

 

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon