Prijímačky

Keď sa chceš dozvedieť viac o fakulte, o študijných programoch, o prijímačkách, tak

Klikni sem!

Prijímačky

Keď sa chceš dozvedieť viac o fakulte, o študijných programoch, o prijímačkách, tak

Klikni sem!

Udalosti fakulty

Rad maďarského rytierskeho kríža za zásluhy

Dňa 22. augusta 2017 pribudlo k doterajším oceneniam výnimočného človeka a univerzitného profesora Tibora Žilku jedno ďalšie významné ocenenie.

Zilka Tibor

V tento, pre mnohých možno obyčajný, ale pre ocenených iste výnimočný deň sa na bratislavskom veľvyslanectve udeľovali maďarské štátne vyznamenania, o ktorých rozhoduje priamo prezident Maďarska János Áder. Ocenenia odovzdával veľvyslanec Maďarska v Bratislave Tibor Pető, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil: „Ocenenia získavajú ľudia, ktorí pracujú pre náš národ, avšak s uznaním prichádza i zodpovednosť.“

Rad maďarského rytierskeho kríža za zásluhy získali: Tibor Žilka – vysokoškolský profesor a literárny vedec a  Gyula Bárdos – politik a predseda Csemadoku. Maďarský zlatý kríž za zásluhy získali: Gabriella Jarábik – zakladateľka a riaditeľka Maďarského kultúrneho múzea na Slovensku a Mária Jókai – pedagogička a etnologička.

Tibor Žilka v súčasnosti pôsobí ako profesor na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, konkrétne na Fakulte stredoeurópskych štúdií v Ústave stredoeurópskych jazykov a kultúr. Poetický slovník, ktorý vyšiel i v maďarskom jazyku, slúži dlhoročne mnohým pedagógom a vedeckým pracovníkom ako základ literárnej teórie. Uznaná bola i jeho bohatá literárna a vedecká činnosť i práca v maďarskom vysokoškolskom vzdelávaní na Slovensku. Jeho vedecká a pedagogická angažovanosť sa prejavila i v oblasti organizovania a účasti na kultúrnych podujatiach a konferenciách s medzinárodným dosahom, v realizovaní prednášok na viacerých európskych univerzitách a aj v zabezpečovaní odborného rastu členov pracovísk.

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme, ale zvlášť nášmu pánovi profesorovi Tiborovi Žilkovi, ktorý je pre nás neustále veľkým vzorom a inšpiráciou.

           

Monika Nozdrovická

Foto: prevzaté z hirek.sk a ujszo.com

 

201708221600500.IMG 9686201708221600500.IMG 9678uj 0823 006f 3xdijak.rw

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon