Nitrianska galéria

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa uskutočnila prehliadka výtvarných artefaktov v Nitrianskej galérii. Zúčastnila sa ich skupina študentov z FSŠ UKF v Nitre. Galériou sprevádzala, prednášku i seminár viedla, PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD. Hlavným cieľom tejto akcie bola vizuálna a verbálna interpretácia diel, ktoré sú nainštalované v jednotlivých výstavných priestoroch Nitrianskej galérie.

Read more: Nitrianska galéria

Literárna exkurzia po významných pamätných a historických miestach

V dňoch 20.-21. októbra 2016 Ústav maďarského jazyka a literatúry FSŠ UKJF v Nitre organizoval literárnu exkurziu po západnom a strednom Slovensku a severnom Maďarsku. Účastníci – najmä študenti študijného odboru maďarského jazyka a literatúry – mali možnosť navštíviť niektoré kultúrno-historické a literárne pamätné miesta, zároveň si mohli osvojiť metodiku organizovania literárnych a podobných exkurzií.

Read more: Literárna exkurzia...

Magazín FSŠ

Feed not found.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon