Ako správne začať akademický rok 2023/2024?🤔👇

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará ✨Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Ďalšie informácie

IX. konferencia vysokých škôl Karpatskej kotliny

V júli 2023 sa opäť konala Letná univerzita Karpatskej kotliny, ktorú organizovala Univerzita Eötvösa Loránda.
ČÍTAJTE VIAC

Dodatočné prijímacie konanie na šk. rok 2023/2024

Dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na vybrané študijné programy s termínom podania prihlášky do 15. augusta 2023.


 

ČÍTAJTE VIAC

UKF v Nitre na „Burze vedomosti“

Dňa 23.6.2023 sa na Gymnáziu Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďar­ským v Komárne uskutočnilo podujatie s názvom „Burza vedomostí“. Cieľom podujatia je každoročne oboznamovať študentov 3. ročníka s aktuálnymi možnosťami a podmienkami štúdia na rôznych univerzitách.

ČÍTAJTE VIAC

Naša študentka získala štipendium Mártona Árona

Maďarské ministerstvo zahraničných vecí a obchodu v Maďarsku vyhlásilo výzvu pre študentov s maďarskou národnosťou žijúci mimo Maďarska a študujúcich vo svojich krajinách.ČÍTAJTE VIAC

Ob­ja­vo­va­nie no­vých kul­túr a seba­poznanie (Erasmus+ v Španielsku)

Letný semester akademického roka 2022/2023 v rámci Erasmus+ programu som strávila v Španielsku.
Erasmus+: Nezabud­nuteľné dobro­druž­stvá v Španielsku

Vďaka programu Erasmus+ som strávila letný semester akademického roka 2022/2023 v Španielsku, konkrétne v meste Almería.  S hrdosťou môžem povedať, že program Erasmus+ navždy zmenil môj život. Posledných päť mesiacov mi prinieslo skúsenosti, ktoré mi zostanú navždy.

ČÍTAJTE VIAC

Kúzlo programu Erasmus+ v Španielsku

Ako študentka druhého ročníka katedry cestovného ruchu som strávila letný semester akademického roka 2022/2023 v Španielsku. Prihlásenie sa do prog­ramu Erasmus+ bolo jedno z najlepších rozhodnutí, aké som kedy urobila.


ČÍTAJTE VIAC

Zastúpenie Fakulty stredoeurópskych štúdií v Európskom hlavnom meste kultúry

V dňoch 21. – 24. júna 2023 sa uskutočnila medzinárodná konferencia s názvom „Súčasnosť a budúcnosť identity zakorenenej v minulosti“.

Aktívna spolupráca s Veľvyslanectvom Českej republiky v Bratislave

Dňa 13. 6. 2023 navštívil Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre pán veľvyslanec ČR na Slovensku JUDr. Rudolf Jindrák spoločne s Mgr. Zuzanou Markovou (Politické a ob­chodno-ekonomické oddelenie Veľvyslanectva ČR v Bratislave).

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem