Prezentácia Metodickej príručky Legere

Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre organizoval 1. decembra 2020 online prezentáciu knižnej publikácie Legere – módszertani kézikönyv a modern irodalomtanításhoz (Legere – metodická príručka k modernej výučbe literatúry).

ČÍTAJTE VIAC

Literárna súťaž Legere

Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre organizoval desiaty ročník Literárnej súťaže Legere celoštátneho charakteru, ktorá bola určená pre žiakov gymnázií a stredných odborných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

ČÍTAJTE VIAC

Vyšiel zborník o vzťahu literatúry a filmu

Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre zorganizoval v októbri minulého roku v spolupráci s Veľvyslanectvom Českej republiky v Bratislave medzinárodnú konferenciu Literatúra a jej filmová podoba v stredoeurópskom kontexte.

ČÍTAJTE VIAC

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem