Prijímačky

Keď sa chceš dozvedieť viac o fakulte, o študijných programoch, o prijímačkách, tak

Klikni sem!

Prijímačky

Keď sa chceš dozvedieť viac o fakulte, o študijných programoch, o prijímačkách, tak

Klikni sem!

NITRA – HRAD A HORNÉ MESTO

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sme pre študentov zorganizovali exkurziu NITRA – HRAD A HORNÉ MESTO. Exkurzia sa konala 9. novembra 2017 a bola určená záujemcom o históriu a výtvarné umenie, študentom cestovného ruchu, kulturológie a iných príbuzných odborov.

Čítať ďalej: NITRA – HRAD A...

Spoznali sme svojho suseda...

Viaceré z fakúlt slovenských vysokých škôl, univerzít a ďalších vzdelávacích a vedeckých inštitúcií počas novembrového Týždňa vedy a techniky už tradične ponúkajú mnohé zaujímavé aktivity a podujatia. Inak to nie je ani u nás na FSŠ.

Čítať ďalej: Spoznali sme...

LABORATÓRIUM ZMYSLOV

Pomocou zmyslov dieťa od narodenia spoznáva okolitý svet a sprevádzajú ho po celý život na každom kroku. Dňa 8. novembra 2017 sa v priestoroch FSŠ UKF konal tvorivý workshop pre deti vo veku 6 až 8 rokov „Laboratórium zmyslov“. Organizátorom akcie bol Ústav pre vzdelávanie pedagógov.

Čítať ďalej: LABORATÓRIUM ZMYSLOV

V SAMÁRII PRI STUDNI

Slovenská katolícka moderna - azda najsilnejší básnický prúd v slovenskej literatúre 20. storočia. Aj keď takmer pol storočia bola umlčovaná a zatajovaná, nielenže prežila, ale dokonca má aj svojich súčasných nasledovníkov.

Čítať ďalej: V SAMÁRII PRI...

Konferencia Česká literatúra a film 5

K bohatej tradícii konferencií organizovaných Ústavom stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF patrí každoročné stretnutie odborníkov v oblasti literárneho a filmového umenia. Už piaty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Česká literatúra a film aj tento rok privítal mnohých znalcov a záujemcov o český jazyk a filmovú kultúru, ktorí vo svojich prednáškach priniesli viaceré nové pohľady na široké spektrum otázok viažucich sa k českej filmovej tradícii.

Čítať ďalej: Konferencia Česká...

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon