Srdečne vítame všetkých záujemcov

Program podujatia

HOTEL – ČARO NEPODSTATNÉHO

Dňa 12. novembra 2019 sme sa v rámci predmetu základy hotelierstva zúčastnili prednášky na tému Hotel – čaro nepodstatného. Pozvanie prijal Ing. Tomáš Ondrčka, riaditeľ Hotela Devín v Bratislave a prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska.

ČÍTAJTE VIAC

Beseda s Antonom Balážom a Monikou Adamickou

Dňa 5. novembra 2019 sa v rámci celoslovenského podujatia Týždeň vedy a techniky uskutočnila v Ústave stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Klubom nezávislých spisovateľov literárna beseda so spisovateľom Antonom Balážom a internou doktorandkou ÚSJK Monikou Adamickou.

ČÍTAJTE VIAC

Konferencia HORECA 2018 – Jesenné stretnutie hotelierov

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska organizovala v dňoch od 21. 10. do 23. 10. 2019 Jesenné stretnutie hotelierov a HORECA konferenciu. Konferencia sa konala v hoteli Holiday Inn v Žiline. Na podujatí sme sa stretli s najvýznamnejšími tvárami z oblasti hotelierstva a gastronómie nielen na Slovensku, ale aj zo zahraničia.

ČÍTAJTE VIAC

Riešenie projektovej aktivity v Selciach

APVV-17-0071 Podpora čitateľskej gramotnosti v materinskom a cudzom jazyku

V dňoch 9. – 11. októbra 2019 sa v priestoroch  horského hotela „Fuggerov Dvor“ v Selciach stretli riešitelia celouniverzitnej projektovej aktivity APVV-17-0071 Podpora čitateľskej gramotnosti v materinskom a cudzom jazyku.

ČÍTAJTE VIAC

Literatúra a jej filmová podoba v stredoeurópskom kontexte

Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre v spolupráci s Veľvyslanectvom Českej republiky v Bratislave zorganizoval dňa 15. októbra 2019 na pôde FSŠ UKF v Nitre medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Literatúra a jej filmová podoba v stredoeurópskom kontexte.

ČÍTAJTE VIAC

Holokaust v českej povojnovej próze

Dňa 14. 10. 2019 sa študenti našej fakulty zúčastnili odbornej prednášky s názvom Tematizácia holokaustu v českej povojnovej literatúre, ktorú viedol doc. Mgr. Erik Gilk, PhD., pôsobiaci na Katedre bohemistiky Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ako už z názvu vyplýva, prednáška bola zameraná na židovskú problematiku a jej následnú reflexiu v dielach českých povojnových autorov.

ČÍTAJTE VIAC

Literatúra a film súčasťou Jurinovej jesene

Duchovný festival literárnej tvorby, ktorý nesie meno slávneho rodáka z obce Klokočov Pavla Hrtusa Jurinu, sa tento rok uskutočnil už po pätnásty raz. Na poli slovenskej kultúry je veľmi vzácnym artiklom, pretože literárnych súťaží v písaní duchovnej poézie a prózy je u nás ako šafranu.

ČÍTAJTE VIAC

Katedra cestovného ruchu nadviazala spoluprácu s Univerzitou v Pekingu

Podľa Svetovej organizácie cestovného ruchu Čína neustále udržuje, ba posilňuje svoju pozíciu najväčšieho trhu v rámci cestovného ruchu, a to tak v zmysle výdavkov, ako aj odchodového cestovného ruchu. Rapídne rastúca čínska ekonomika totiž spôsobuje, že si cestovanie do vzdialených európskych destinácií môže dovoliť čoraz viac obyvateľov tejto krajiny.

ČÍTAJTE VIAC

Konferencia o súčasnom stave literatúry v strednej Európe

V priestoroch historického Hofburgu vo Viedni sa konala v dňoch 25. – 27. septembra 2019 konferencia s názvom Conference on Central European Literatures 2019, ktorej organizátorom bola Katedra európskej a porovnávacej literatúry a jazykovedy Fakulty filologických a kultúrnych štúdií Viedenskej univerzity, Dokumentačné centrum pre východnú a stredoeurópsku literatúru, Viedenská kancelária vydavateľstva Peter Lang a Viedenská asociácia pre porovnávaciu literatúru.

ČÍTAJTE VIAC

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem