Prijímačky

Keď sa chceš dozvedieť viac o fakulte, o študijných programoch, o prijímačkách, tak

Klikni sem!

Prijímačky

Keď sa chceš dozvedieť viac o fakulte, o študijných programoch, o prijímačkách, tak

Klikni sem!

Za zážitkom do hotela Mercure Bratislava Centrum

Dňa 20. novembra 2017 sa študenti 2. ročníka, odboru regionálny cestovný ruch, Katedry cestovného ruchu FSŠ UKF v Nitre, zúčastnili odbornej exkurzie. Cieľom bolo obohatiť teoretické vedomosti z predmetu základy hotelierstva, a to praktickými skúsenosťami z interného prostredia úspešného hotela, ktorým je hotel Mercure Bratislava Centrum.

Čítať ďalej: Za zážitkom do...

Exkurzia Neziderské jazero - Eisenstadt

Dňa 23. 11. 2017 sme sa ako študenti 2. ročníka odboru regionálny cestovný ruch Fakulty stredoeurópskych štúdií zúčastnili odbornej exkurzie, ktorá nám v rámci predmetu Geografia cestovného ruchu umožnila prekročiť západné hranice Slovenska za poznaním kultúrneho dedičstva a prírodných krás susedného Rakúska.

Čítať ďalej: Exkurzia...

Polonistický workshop

Dňa 28. 11. 2017 sa na Katedre slovanských jazykov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Centre poľského jazyka a kultúry uskutočnil workshop Biuletyn Polonistyczny ‒ platforma prezentacji i popularyzacji polonistycznego życia naukowego (Bulletin polonistiky – prezentačná platforma a propagácia polonistického vedeckého života).

Čítať ďalej: Polonistický...

V západnom zajatí

Dňa 22. 11. 2017 sa v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít uskutočnila prezentácia dokumentárneho filmu V západnom zajatí, ktorého spoluautorom je Mgr. Sándor Laczkó, absolvent FSŠ UKF v Nitre (študijný program Stredoeurópske areálové štúdia).

Čítať ďalej: V západnom zajatí

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon