Prerušenie prezenčnej formy výučby na FSŠ UKF v Nitre

V súlade s Príkazom rektora UKF v Nitre (č. 43/2020) sa od 12. 10. 2020 na Fakulte stredoeurópskych štúdií prerušuje prezenčná forma výučby vo všetkých študijných programoch denného a externého štúdia. Vzdelávanie na FSŠ UKF v Nitre sa uskutoční dištančnou formou podľa platného rozvrhu na zimný semester akademického roka 2020/2021.

Organizačné usmernenia dekanky FSŠ UKF v Nitre k Príkazu rektora č. 43/2020

 

Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.
dekanka FSŠ UKF v Nitre

Nové opatrenia v súvislosti s aktuálnou situáciou

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nastáva od 12. októbra 2020 na univerzite pár zmien. Výučba sa bude uskutočňovať kombináciou prezenčnej a dištančnej formy, pričom o spôsobe a režime výučby rozhoduje dekan fakulty v nadväznosti na podmienky a možnosti príslušného študijného programu. Študentské domovy ostávajú v prevádzke, zastavuje sa však prevádzka telocviční, Fit štúdia a prislúchajúcich šatní, mimo prevádzky ostáva bazén. Univerzitná knižnica a univerzitná jedáleň pokračujú v existujúcom režime.

Ďalšie informácie

Študentská vedecká odborná činnosť 2020

Hoci sa kvôli epidemiologickým opatreniam nemohlo konať fakultné kolo ŠVOČ v takom veľkolepom štýle ako v minulých rokoch, tak organizátori a aj účastníci tohto zaujímavého a nesmierne dôležitého podujatia boli radi, že sa vôbec mohlo uskutočniť.

ČÍTAJTE VIAC

Návšteva štátnej tajomníčky MŠVVaŠ

V piatok 25. septembra 2020 navštívila UKF štátna tajomíčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Monika Filipová. Prišla v sprievode riaditeľky kancelárie štátnej tajomníčky Markéty Tomaga a generálnej riaditeľky sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania Moniky Gajdácsovej.

ČÍTAJTE VIAC

Naša kolegyňa medzi vyznamenanými

Dňa 31. augusta 2020 predseda Maďarskej umeleckej akadémie (MMA), György Vashegyi slávnostne odovzdal vyznamenania osemnástim osobnostiam kultúrneho života v deviatich kategóriách v administratívnej budove MMA v Budapešti.

ČÍTAJTE VIAC

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem