Stredoeurópske areálové štúdiá očami študentov

Hovorí sa, že človek sa učí celý život. Štúdium na vysokej škole však nie je len o vzdelaní, ale aj o zážitkoch, skúse­nostiach a priateľstvách. Je to ako keby vstupná brána, vďaka ktorej je ten skutočný život o niečo ľahší.

ČÍTAJTE VIAC

Ocenenia za aktivity ŠVOUČ                               

Celoštátna rada maďarskej ŠVOUČ aj tento rok ocenila prácu vybraných vyso­koškolských učiteľov a vedeckých pra­cov­níkov Zlatou medailou za ich zásluhy v podpore talentovaných študentov a v organizačno-motivačných aktivitách.

ČÍTAJTE VIAC

Deň otvorených dverí na FSŠ UKF v Nitre (online)

Dňa 27. 11. 2021 sa v online priestore (univerzitný systém meet) Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre uskutočnil Deň otvorených dverí.


ČÍTAJTE VIAC

V Taliansku o stredoeurópskych literatúrach

Profesor Kristián Benyovszky prednášal na univerzitách v Padove a Udine. Venoval sa prepisom diel pražsko-nemeckého autora Franza Kafku.


ČÍTAJTE VIAC

Beseda s Alexejom Mikuláškom o publikácii

Dňa 11. novembra 2021 – v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku – zorganizoval ÚSJK FSŠ UKF v Nitre literárnu besedu so spisovateľom, pedagógom a literárnym vedcom Alexejom Mikuláškom.

ČÍTAJTE VIAC

Prezentácia knihy Dar a bremeno dvojitej identity

V rámci Študentských dní nitrianskych univerzít zorganizoval 16. novembra 2021 ÚSJK FSŠ UKF v Nitre spoločne s Klu­bom nezávislých spisovateľov v Bra­tislave prezentáciu knihy rozho­vorov Dar a bremeno dvojitej identity.

ČÍTAJTE VIAC

Zastúpenie našej fakulty na sympóziu AFinLA50

AFinLA, vedecké sympózium k 50. výro­čiu založenia Asociácie Fínskych Aplikovaných Lingvistov, sa konalo v dňoch 11. - 13. novembra 2021.


ČÍTAJTE VIAC

Výučba na FSŠ UKF v Nit­re od 2. 11. 2021 až do od­vo­la­nia

Vážení členovia akademickej obce,
vážené študentky a vážení študenti,
oznamujeme Vám, že od utorka 2. no­vembra 2021 je ok­res Nitra pod­ľa Covid automatu v 2. stupni ohro­zenia (v ­bor­do­vej far­be).

ČÍTAJTE VIAC

Erasmus+ projekt TRAIN-e-HOTEL                     

Počnúc novembrom 2021 KCR FSŠ UKF v Nitre začne s realizáciou projektu s názvom Inovácia profesijnej prípravy budúcich odborníkov cestovného ruchu využitím fiktívneho cvičného hotela (TRAIN-e-HOTEL).

ČÍTAJTE VIAC

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem