Odborná prax – Stredoeurópske areálové štúdiá

Nitra sa zaraďuje medzi mestá, ktoré venujú významnú mieru pozornosti obnove, zachovávaniu i prezentácii kultúrneho dedičstva, skvalitňovaniu kultúrnej ponuky i podmienok na jej realizáciu a rozvoju kultúrneho cestovného ruchu. Zachovanie kultúrneho dedičstva, rozvoj kultúry, poskytovanie hodnotných umeleckých zážitkov, rôznorodá ponuka zmysluplného využitia voľného času obyvateľov i návštevníkov a snaha o zlepšovanie podmienok pre jej realizáciu patrí dlhodobo k rozvojovým zámerom mesta Nitry.

ČÍTAJTE VIAC

Skúsenosti z odbornej praxe

Študijný program Stredoeurópske areálové štúdia poskytuje v rámci prepojenia teórie s praxou študentom bakalárskeho i magisterského štúdia možnosť absolvovať odbornú súvislú prax. Pod inštitucionálnou záštitou odboru kultúry mesta Nitry a pod profesijným dohľadom pani Jany Podhajskej z eventovej agentúry ProfiPoint som bola spoločne s mojimi spolužiakmi zaangažovaná do tradičných slávností mesta Nitry pod názvom Nitra, milá Nitra (Cyrilo-metodské slávnosti). 

ČÍTAJTE VIAC

Prednáška o kultúrnych osobitostiach Poľska

Dňa 2. 12. 2019 sa uskutočnila v Ústave stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prednáška o kultúrnych osobitostiach, národnostných menšinách i náboženských združeniach v Poľsku.

ČÍTAJTE VIAC

Exkurzia v hoteli Mercure Bratislava Centrum****

Dňa 29. novembra 2019 sme sa v rámci predmetu Základy hotelierstva zúčastnili odbornej exkurzie v hoteli Mercure Bratislava Centrum**** v Bratislave. Veľkou výhodou hotela je jeho poloha, pretože sa nachádza v blízkosti hlavnej železničnej stanice. Hotelom nás sprevádzala pani Barbora Krajčová. 

ČÍTAJTE VIAC

Pracovníci Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr v kolíske renesancie

V talianskom mestečku Florencia, v hlavnom meste Toskánska, v kolíske renesančného umenia a architektúry, sa v dňoch 22. – 24. októbra 2019 konala medzinárodná vedecká konferencia SWS Florence Art 2019 s podtitulom „The Magic of the Renaissance“. Miestom konania konferencie sa stali nádherné kongresové priestory hotela Baglioni v centre mesta.

ČÍTAJTE VIAC

HOTEL – ČARO NEPODSTATNÉHO

Dňa 12. novembra 2019 sme sa v rámci predmetu základy hotelierstva zúčastnili prednášky na tému Hotel – čaro nepodstatného. Pozvanie prijal Ing. Tomáš Ondrčka, riaditeľ Hotela Devín v Bratislave a prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska.

ČÍTAJTE VIAC

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem