Nyílt Nap a Közép-európai Tanul­mányok Karán

2022. no­vem­ber 24-én a Nyitrai Konstantin Filo­zófus Egyetem Közép-európai Tanul­mányok Kara is megnyitotta kapuit a tamulmányok iránt érdeklődők előtt.


BŐVEBBEN

Beszámoló a szer­biai rész­kép­zé­sről – az 1. nap él­mé­nyei

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának jó néhány hallgatója egy kéthetes Makovecz-ösztöndíjas részképzésen vett részt.


BŐVEBBEN

Nagy J. Béla Kárpát-medencei helyesírási verseny Egerben

2022. november 11–12-én a 28. Nagy J. Béla Kárpát-medencei helyesírási ver­se­nyen vettem részt, amely az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen került megrendezésre, ahol 30 egye­te­mista gyűlt össze Magyarországról és Erdélyből, illetve a Felvidékről.

BŐVEBBEN

Inter­disz­cip­lináris nem­zet­közi kon­fe­rencia Egerben

A Nyitrai KFE Közép-európai Tanulmányok Kara társszervezőként az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel első alkalommal rendezte meg Egerben a Tanulás és Társadalom interdiszciplináris nemzetközi konferenciát.

BŐVEBBEN

Idegenforgalmisok kötetlen estje                      

2022. ok­tó­ber 26-án zajlott a Közép-európai Tanulmányok Kara Idegen­forgalmi Tanszékének első tanszéki tanár és diák baráti összejövetele az ARTin nevű panzióban.
 
 

BŐVEBBEN

Chrenóczy-Nagy József emlékezete                     

Chrenóczy-Nagy József tiszteletére emléktáblát helyeztek el a Nyitrai CSEMADOK székház udvarán. Állíttatta s Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács a Zoboralja Közhasznú Társasággal együttműködve.

BŐVEBBEN

Új sporteszközökkel gazdagodtunk                     

A hatékony és minőségi testnevelés-okta­­­tás elengedhetetlen része a meg­fe­lelő esz­köz­ellátottság is. A Bethlen Gábor Alapítvány által nyújtott eszköz­be­szer­zési támogatásnak köszön­hetően javult tor­na­termünk eszközellátottsága.

BŐVEBBEN

A COVID-19 világ­jár­vány hatása a gyer­mekek életmódjára

2022.11.10-én a Nyitrai Konnstatin Filozófus Egyetem Pedagógusképző Intézetének docense előadást tartott a COVID-19 világjárvány hatása a gyermekek életmódjára címmel.

BŐVEBBEN

Lezajlott a XI. Legere Iro­dal­mi Ver­seny 2. for­du­ló­ja

Négy héttel az első, hivatalos megnyi­tó­val egybekötött versenynap után egyete­münk újra kitárta kapuit a középiskolás diákok előtt. November 8-a a karunkon a XI. Le­ge­re Irodalmi Verseny 2. for­du­ló­já­nak napja volt.

BŐVEBBEN

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazda­sági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely progra­mok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

Jugyik 2022

 

Videók:

 

A KFE az Erasmus+ projekt megoldói között

Changing our story

Kétnyelvűség oktatási kutatócsoport

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuális séta

foto icon

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand