Objavovanie nových kultúr a sebapoznanie (Erasmus+ v Španielsku)

Letný semester akademického roka 2022/2023 v rámci Erasmus+ programu som strávila v Španielsku. Erasmus+ program priniesol do môjho života nezabudnuteľné dobrodružstvo a otvoril mi dvere k novým skúsenostiam a vzrušujúcim zážitkom.

Cestovanie a štúdium v zahraničí mi poskytli príležitosť spoznať nové kultúry a tradície. Som rada, že som mohla stretnúť ľudí z rôznych krajín a rozšíriť svoje obzory. Integrácia do nového prostredia bola pre mňa výzvou, ale zároveň aj príležitosťou rásť a rozvíjať sa. Uvedomila som si, že naše rozdiely nás spájajú a že sa môžeme navzájom obohacovať.

Počas môjho pobytu som objavovala nové miesta, pamiatky a kultúrne podujatia. Navštívila som nádherné historické pamiatky a obdivovala krásy prírodných scenérií. Zoznámila som sa s tradičnými jedlami a zvykmi, ktoré ma očarili. Mala som možnosť naučiť sa nový jazyk a zdokonaliť svoje komunikačné schopnosti. Vytvorila som si nové priateľstvá so študentmi z celého sveta a vzťahy, ktoré pretrvajú aj po skončení programu. Erasmus+ ma naučil byť otvorenou a flexibilnou osobou, schopnou prispôsobiť sa novým situáciám a vedieť riešiť problémy.

Sústredila som sa na svoje štúdiá a aktívne som sa zapájala do výučby. Získala som nové vedomosti a zručnosti, ktoré mi budú prospešné aj v mojej budúcej profesijnej kariére. Okrem štúdia som sa zúčastňovala aj rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, kde som mala možnosť stretnúť ďalších študentov a rozšíriť svoje kontakty. Počas voľného času som cestovala po okolí a objavovala krásy a zaujímavosti miestnej kultúry.

Erasmus+ program ma inšpiroval a povzbudil ma, aby som sa stala sebavedomou a nezávislou osobou. Som vďačná za všetky skúsenosti a príležitosti, ktoré som dostala vďaka tomuto programu. Teším sa na budúcnosť a na to, ako budem môcť využiť všetko, čo som sa naučila. Erasmus+ ma urobil silnejšou, samostatnejšou a pripravenou na ďalšie výzvy, ktoré ma čakajú.

Almeria 01

Almeria 02

Almeria 03

Text a fotografie: Anikó Izsóf
študentka druhého ročníka Katedry cestovného ruchu

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853