Prijímačky

Keď sa chceš dozvedieť viac o fakulte, o študijných programoch, o prijímačkách, tak

Klikni sem!

Prijímačky

Keď sa chceš dozvedieť viac o fakulte, o študijných programoch, o prijímačkách, tak

Klikni sem!

Odborná prax v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach

Na absolvovanie odbornej praxe v rámci študijného programu stredoeurópske areálové štúdiá sme si vybrali Mestské múzeum Zlaté Moravce, ktoré patrí pod Ponitrianske múzeum.  Múzeum je vlastivedného typu orientované na Horné Požitavie. Vzniklo 12. mája 1896, pričom v roku 1924 boli zbierky prenesené spolu s knižnicou do Nitry, odkiaľ sa v roku 1951 dostali do Bojníc.

Čítať ďalej: Odborná prax v...

Odborná prax v Baníckom múzeu v Rožňave

Podľa istej rozprávky sa jednému pastierovi vo sne zjavila víla, ktorá mu podala zlatú ružu a následne zvestovala, že keď bude kopať na mieste, kde leží, nájde poklad vďaka ktorému zbohatne. Pastier hneď ako sa prebudil začal kopať a aj našiel rýdze zlato. Zvesť o zlate sa rýchlo rozšírila a začali na bohaté územie prichádzať baníci. Podľa zlatej ruže vzniknutú osadu pomenovali Rosenau, čiže ruža, neskôr Rožňava.

Čítať ďalej: Odborná prax v...

Medzinárodná súťaž Gerbócova literárna Snina 2016

V piatok 25. novembra sa v spoločenskej sále kaštieľa Snina vo večerných hodinách uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie jubilejného 15. ročníka autorskej literárnej súťaže Gerbócova literárna Snina. V tejto súťaži bola ocenená aj študentka Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre (študijný program Stredoeurópske areálové štúdiá) Bc. Sylvia Dzurko Hrešková za báseň Cesta do Korán, v ktorej vyjadrila na malom priestore poetickú a zároveň spoločensky angažovanú reflexiu súčasných rozvetvujúcich sa multikultúrnych tendencií.

Čítať ďalej: Medzinárodná súťaž...

Antitotalitný diskurz v strednej Európe

Hlavným cieľom medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 8. decembra 2016 na pôde Maďarského inštitútu v Prahe, a to najmä ako pocta a spomienka na 60. výročie maďarskej revolúcie boja za slobodu (1956 – 2016), bolo prispieť k vypracovaniu základného stredoeurópskeho modelového rámca, ktorý by mapoval kultúrne a vedecké aktivity rôznych antitotalitných zoskupení (prevažne z radov klerikálnych a laických skupín katolíckej cirkvi, intelektuálov vyznávajúcich občiansky liberalizmus a pod.), a ktorý sa od roku 1989 spracováva zväčša len na národných úrovniach.

Čítať ďalej: Antitotalitný...

Významné ocenenie Tibora Žilku

Dňa 24. novembra 2016 pribudli k dovtedajším dvadsiatim nositeľov významnej Ceny Pavla Straussa ďalšie štyri veľké osobnosti slovenskej kultúry a umenia – divadelná režisérka a občianska aktivistka Viera Dubačová, literárny vedec, univerzitný pedagóg a člen Klubu nezávislých spisovateľov  pri Asociácii spisovateľov Slovenska Tibor Žilka, rímskokatolícky kňaz, salezián Anton Srholec (in memoriam – cenu prevzal Michal Srholec, brat Antona Srholca) a hudobný skladateľ Marián Varga.

Čítať ďalej: Významné ocenenie...

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon