Súťaž mladých spisovateľov

AOSS vyhlasuje Cenu P. O. Hviezdoslava a súťaž Wolkrova Polianka 2015

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska vyhlasuje 52. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Wolkrova Polianka, ktorý si kladie za cieľ podporiť tvorivú iniciatívu mladých básnikov, resp. vytvárať priestor pre umeleckú sebarealizáciu talentovaných autorov. Podujatie organizuje Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) a Literárny fond v spolupráci s Mestom Vysoké Tatry.

Čítať ďalej: Súťaž mladých...

Promócie absolventov FSŠ UKF v Nitre v akademickom roku 2014/2015

 

Dňa 29. júna 2015 sa uskutočnili promócie absolventov FSŠ UKF v Nitre. Prvý promočný ceremoniál sa uskutočnil o 9:00 hod., počas ktorého boli odovzdané magisterské diplomy absolventom študijného odboru učiteľstvo predmetom, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, hungarológia a prekladateľstva a tlmočníctvo. Taktiež bol odovzdaný jeden akademický titul PaedDr. 

Čítať ďalej: Promócie...

PhDr. Magdaléne Barányiovej udelilo mesto Lučenec Cenu primátorky.

 

Zdroj: Dnes24.sk

"Aj tento rok si mesto uctí osobnosti, ktoré svojou činnosťou významne prispievajú k rozvoju mesta, šíria jeho dobré meno a ktoré sú príkladom, ale aj inšpiráciou pre mnohých ďalších. V auguste si takéto ocenenie prevezme celkom 19 osobností a kolektívov. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schválilo udelenie vyznamenaní celkovo pre 19 osobností športového, verejného a kultúrneho života."

Celý článok si môžete prečítať tu

 

V zdravom tele

Dňa 10. mája 2015 sa v MŠ Ľ. Okánika v Nitre uskutočnil Športový deň, kde si deti mohli zašportovať a ukázať svojim rodičom, aké sú šikovné a zdatné. Športové disciplíny sa uskutočnili pod vedením pedagogických pracovníčok MŠ a pracovníkov Ústavu pre vzdelávanie pedagógov (doc. RNDr. Tünde Juríková, PhD. – vedúca projektu., PaedDr. Ildikó Viczayová, PhD., RNDr. Štefan Balla, PhD., PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD.) Celkovo bolo pre deti pripravených 5 stanovíšť:

Čítať ďalej: V zdravom tele

Odborná konferencia - Jozef Tóth a Katolícka moderna

ÚSTAV STREDOEURÓPSKYCH JAZYKOV A KULTÚR FAKULTY STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Vás v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku srdečne pozýva na odbornú konferenciu Jozef Tóth a Katolícka moderna.

Dátum a čas konania: 10. novembra 2015 o 9:30 hod.

Miesto Konania: Dražovská 4, Nitra (miestnosť A-112)

 

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853