Prijímačky

Keď sa chceš dozvedieť viac o fakulte, o študijných programoch, o prijímačkách, tak

Klikni sem!

Prijímačky

Keď sa chceš dozvedieť viac o fakulte, o študijných programoch, o prijímačkách, tak

Klikni sem!

Vo Vroclave o smrti

Vroclavská univerzita už po trinásty raz usporiadala veľkú slovanskú vedeckú konferenciu, na ktorej sa zišli účastníci z 11 krajín (Poľsko, Česko, Slovensko, Rusko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Ukrajina, Turecko, Maďarsko). Slovenskú republiku reprezentovali prof. Tibor Žilka a Dr. Ján Gallik z Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre, pričom Tibor Žilka je i členom Klubu nezávislých spisovateľov.

Čítať ďalej: Vo Vroclave o smrti

Exkurzia na Nitrianskom hrade

Vo štvrtok 27. apríla 2017 sme sa ako prváci odboru regionálny cestovný ruch na FSŠ zúčastnili odbornej exkurzie na Nitrianskom hrade, ktorý je po dvojmesačnej rekonštrukcii znova otvorený. Po tom, ako sa celá skupina pozbierala a nafotila si panorámu Nitry, sme vstúpili do hradného komplexu a od našej sprievodkyne, PaedDr. Evy Lehoťákovej, PhD., sme sa dozvedeli zaujímavé informácie nielen o hrade, ale aj o Nitre ako o najstaršom meste na Slovensku.

Čítať ďalej: Exkurzia na...

Túry do teXtúry už po desiatykrát

Dňa 25. apríla 2017 sa na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnila študentská konferencia Túry do teXtúry... alebo Keď z motyky vystrelí. Toto už tradičné podujatie, ktoré po desiatykrát privítalo nielen domácich študentov, no aj bývalých absolventov či poslucháčov a hostí z iných pracovísk, bolo organizované pod záštitou Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU.

Čítať ďalej: Túry do teXtúry už...

Obchod a marketing v Hoteli Devín****

Vo štvrtok  6.4.2017 sme mali možnosť stretnúť sa s p. Danielom Kullom, ktorý zastupuje pozíciu obchodného a marketingového riaditeľa v hoteli Devín**** v Bratislave. Letno-semestrovú  praktickú časť výučby predmetu Hotelový manažment sme po návšteve hotela Devín****, prednáške s riaditeľom hotela p. Ondrčkom, ukončili stretnutím s p. Kullom.

Čítať ďalej: Obchod a marketing...

NÁVŠTEVA NITRIANSKEJ GALÉRIE

Študenti FSŠ UKF v Nitre navštívili 30. marca 2017 Nitriansku galériu. Prehliadka galérie bola zameraná na verbálnu a vizuálnu interpretáciu výtvarných diel v Salóne – výstava Afterlife, Pasce a evidencie v Reprezentačných sálach a v Bunkri – výstava Oči ulíc vidia všetko. Lektorkou v galérii bola PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD., ktorá pravidelne organizuje exkurzie tohto charakteru.

Čítať ďalej: NÁVŠTEVA...

Fakultné kolo ŠVOUČ 2017

Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre organizovala dňa 30. marca 2017 fakultné kolo Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti, v rámci ktorej študenti prezentovali svoje vedecké práce na rôzne témy. Tohtoročná konferencia bola slávnostne otvorená príhovormi organizačného garanta podujatia PaedDr. Károlya Presinszkého, PhD., a prodekanky pre vedu a výskum doc. PhDr. Zuzany Vargovej, PhD.

Čítať ďalej: Fakultné kolo...

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon