Promócie absolventov FSŠ UKF v Nitre v akademickom roku 2014/2015

promocio 2015

Dňa 29. júna 2015 sa uskutočnili promócie absolventov FSŠ UKF v Nitre. Prvý promočný ceremoniál sa uskutočnil o 9:00 hod., počas ktorého boli odovzdané magisterské diplomy absolventom študijného odboru učiteľstvo predmetom, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, hungarológia a prekladateľstva a tlmočníctvo. Taktiež bol odovzdaný jeden akademický titul PaedDr. 

Čítať ďalej: Promócie...

PhDr. Magdaléne Barányiovej udelilo mesto Lučenec Cenu primátorky.

Dusan Ilcik ceny mesta

Zdroj: Dnes24.sk

"Aj tento rok si mesto uctí osobnosti, ktoré svojou činnosťou významne prispievajú k rozvoju mesta, šíria jeho dobré meno a ktoré sú príkladom, ale aj inšpiráciou pre mnohých ďalších. V auguste si takéto ocenenie prevezme celkom 19 osobností a kolektívov. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schválilo udelenie vyznamenaní celkovo pre 19 osobností športového, verejného a kultúrneho života."

Celý článok si môžete prečítať tu

 

V zdravom tele

vzdt2

 

Dňa 10. mája 2015 sa v MŠ Ľ. Okánika v Nitre uskutočnil Športový deň, kde si deti mohli zašportovať a ukázať svojim rodičom, aké sú šikovné a zdatné. Športové disciplíny sa uskutočnili pod vedením pedagogických pracovníčok MŠ a pracovníkov Ústavu pre vzdelávanie pedagógov (doc. RNDr. Tünde Juríková, PhD. – vedúca projektu., PaedDr. Ildikó Viczayová, PhD., RNDr. Štefan Balla, PhD., PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD.) Celkovo bolo pre deti pripravených 5 stanovíšť:

Čítať ďalej: V zdravom tele

Odborná konferencia - Jozef Tóth a Katolícka moderna

Pozvánka na odbornú konferenciu Jozef Tóth a katolícka moderna

ÚSTAV STREDOEURÓPSKYCH JAZYKOV A KULTÚR FAKULTY STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Vás v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku srdečne pozýva na odbornú konferenciu Jozef Tóth a Katolícka moderna.

Dátum a čas konania: 10. novembra 2015 o 9:30 hod.

Miesto Konania: Dražovská 4, Nitra (miestnosť A-112)

 

 

Hodnotenia vzdelávania a pedagógov študentmi

hodnotenie201415

Študijný poriadok UKF zabezpečuje právo študentom, aby aspoň raz za rok sa mohli vyjadriť k otázkam kvality vzdelávania.

Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre formuluje ciele vnútorného systému kvality v súlade s vnútornym predpisom č. 21/2013 Zabezpečenie kvality vzdelávania na UKF v Nitre a v súlade nadefinovaným vnútorným dokumentom fakulty s názvom „Systém zabezpečenia kvality”, ktorý sa nachádza na:

Čítať ďalej: Hodnotenia...

Ocenenie pedagóga FSŠ – Zoltán Németh získal Cenu Imre Madácha

nemethzoli

Dňa 10. júna 2015 udelil Literárny fond Zoltánovi Némethovi Cenu Imre Madácha za jeho básnickú zbierku Kunstkamera. Cenu Imre Madácha udeľuje Literárny fond už od roku 1967 za najlepšie knižné dielo v maďarskej reči a za najlepšie pôvodné umelecké literárne dielo i za najlepší preklad prvýkrát vydaný v uplynulom roku.

Gratulujeme autorovi!

 

 

 

 

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

 

tel: +421 37 6408 853