PREČO SA OPLATÍ ŠTUDOVAŤ U NÁS?

Pripravili sme pre vás krátku prezentáciu o našej fakulte. Dôvody, zaujímavé čísla a názory našich bývalých študentov, nájdete teraz na jednej stránke, stačí kliknúť na tlačidlo ďalej.

Ďalej

Jozef Tóth a katolícka moderna

Dňa 10. novembra 2015 sa na Fakulte stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre konala medzinárodná konferencia s názvom Jozef Tóth a katolícka moderna, a to aj vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky i ako súčasť riešeného projektu VEGA s názvom Katolícka literatúra v stredoeurópskom priestore.

Čítať ďalej: Jozef Tóth a...

ŽIDOVSKÝ KULTÚRNY FENOMÉN V STREDOEURÓPSKOM KONTEXTE

Dňa 27. 10. 2015 sa na pôde Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre konala medzinárodná konferencia spojená s výstavou, ktorú možno na Slovensku pokladať za skutočne originálnu a ojedinelú. Jej témou bol Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte a odborníci, ktorí sa konferencie zúčastnili, patria k európskej špičke v rámci riešenia danej problematiky.

Čítať ďalej: ŽIDOVSKÝ KULTÚRNY...

Problémy a výzvy Európskej únie

Dňa 19. októbra 2015 sa uskutočnila prednáška s názvom Európska únia a postoj k otázke utečencov, ktorú organizoval Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF v Nitre. Prednášku Ing. Józsefa Nagya uviedol prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., rektor UKF v Nitre, a  RNDr. Attila Komzsík, PhD., dekan FSŠ UKF v Nitre a následne moderoval doc. JUDr. PaedDr. Ivan Podhorec, PhD.

Čítať ďalej: Problémy a výzvy...

Konferencia Česká literatúra a film III.

Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre v spolupráci s Veľvyslanectvom Českej republiky v Bratislave zorganizovali 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Česká literatúra a film, ktorá sa uskutočnila 13. októbra 2015 v priestoroch Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF.

Čítať ďalej: Konferencia Česká...

DÚHOVÁ LAMPA Z KRAJINY ZÁZRAČNO

Už niekoľko rokov sa v rámci Žilinského literárneho festivalu na Radnici mesta Žiliny stretávajú priaznivci písaného slova na vyhodnotení celoslovenskej literárnej súťaže O dúhovú lampu z krajiny Zázračno. Dúhová lampa z krajiny Zázračno v tomto roku oslávila svoje 23 narodeniny a o tom, že je známa v rámci celého Slovenska, svedčí i neutíchajúci záujem zo strany začínajúcich spisovateľov.

Čítať ďalej: DÚHOVÁ LAMPA Z...

Návšteva veľvyslankyne Českej republiky Lívie Klausovej na Fakulte stredoeurópskych štúdií

Dňa 14. októbra 2015 navštívila Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Ing. Lívia Klausová, CSc. Na pôdu FŠS zavítala v sprievode rektora UKF prof. RNDr. Ľubomíra Zelenického, CSc. a 1. tajomníka Veľvyslanectva ČR Mgr. Ondřeja Pometla. Privítali ju dekan FSŠ RNDr. Attila Komzsík, PhD. a riaditeľ Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc., ktorí pani veľvyslankyňu informovali o poslaní FSŠ a Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr.

Čítať ďalej: Návšteva...

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853