Prednášky dr. Rostysława Kramara                     

Dňa 7. 10. 2021 sa na pôde FSŠ UKF v Nitre uskutočnili dve prednášky dr. Rostysława Kramara z Varšavskej univerzity, ktorý v ÚSJK FSŠ UKF v Nitre absolvoval pobyt v rámci programu Erasmus+.

ČÍTAJTE VIAC

Prihláste sa na Erasmus+ mobilitu                     

Oznamujeme Vám, že UKF vyhlasuje výzvu v rámci programu Erasmus+­​KA103 – krajiny EÚ a EHP na akade­mický rok 2021/2022. Na Erasmus+ mobilitu sa študenti a zamestnanci môžu prihlásiť do 20. októbra.

ČÍTAJTE VIAC

Opatrenia na FSŠ od 27. 9. 2021                  

Vážení členovia akademickej obce, vážené študentky a vážení študenti,
od 27. septembra 2021 do 3. októbra 2021 je okres Nitra podľa Covid auto­matu v 1. stupni ohrozenia.

ČÍTAJTE VIAC

Úspech študentky FSŠ na 35. medzi­ná­rod­nom kole ŠVOUČ

Hosťujúcou inštitúciou 35. ročníka medzinárodného kola Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti v Sekcii humanitných vied bola Univerzita v Miškolci (Miskolci Egyetem) v dňoch 14. až 16. apríla 2021.

ČÍTAJTE VIAC

Naše leto s V4                                                      

Toto leto sme sa spolu so študentkami stredoeurópskych areálových štúdií a absolventkou rovnakého študijného programu zapojili do V4 Summer School.
 

ČÍTAJTE VIAC

Vyjadrenie názoru ohľadne štúdia na FSŠ

Milé študentky, milí študenti, vyjadrite sa k otázkam ohľadne štúdia na Fakulte stredoeurópskych štúdií UKF. Podrob­nejšie informácie nájdete v štu­dentských emailoch.

ČÍTAJTE VIAC

Interak­tív­ne príbehy o finančnej gramotnosti

V rámci projektu „Digital and Interactive Financial Literacy Tales – FinLit Tales” sa uskutoční séria bezplatných digi­tálnych a inter­aktívnych prednášok poskytujúcich vedomosti v oblasti financií, ekonomiky a hospodárenia.

ČÍTAJTE VIAC

Dodatočné prijímacie konanie na AR 2021/2022

Dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na vybrané študijné programy s termínom podania prihlášky do 15. augusta 2021.

ČÍTAJTE VIAC

Cena Fra Angelica pre profesora Tibora Žilku

Dňa 8. júna 2021 bolo odovzdané mimo­riadne ocenenie za trvalý prínos do kresťanskej kultúry na Slovensku univer­zitnému pedagógovi a literárnemu ved­covi prof. PhDr. Tiborovi Žilkovi, DrSc.
 

ČÍTAJTE VIAC

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem