Medzinárodná pracovná cesta zameraná na analýzu výučby štátneho jazyka v Estónsku

Výskumná skupina pre biling­vizmus vo vzdelávaní pod vede­ním profesorky Ildikó Vančo, PhD. z Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy Fakulty stredo­európskych štúdií UKF v Nitre…

Športový deň KCR

Katedra cestovného ruchu FSŠ UKF v Nitre dňa 06. mája 2024 uskutočnil nultý ročník podujatia ,,Športový deň Katedry cestovného ruchu“. Cieľom športového dňa bolo motivovať študentov a vyučujúcich k pohybu, podporiť ich zdravý životný štýl a posilniť vzájomné spoločenské väzby v príjemnom a inkluzívnom univerzitnom prostredí.

Návšteva Archeologického ústavu SAV v Nitre

Študenti a pedagógovia Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre (št. program Stredoeurópske areálové štúdia) navš­tí­vili v piatok 3. mája 2024 archív a archeopark Archeo­lo­gic­kého ústavu SAV v Nitre.

Jarné Nitrianske univerzitné dni v Ústave stredo­európskych jazykov a kultúr

V rámci jarného termínu Nitrianskych univerzitných dní zorganizoval Ústav stredo­európskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre viacero zaujímavých podujatí.

Metodický workshop na FSŠ

V tomto roku sme na našej fakulte opätovne privítali docentku z Budapešti z ELTE. Dr. Zsuzsa Klemmné Gonda zabezpečila odborné vedenie v rámci metodického workshopu s názvom „Výučba pravopisu prostred­níctvom rozvoja zručnosti tvorenia textov,“ ktorý sa konal dňa 23. apríla.

Fakultné kolo súťaže Pekná maďarská reč (Szép magyar beszéd)

Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy organizoval dňa 23. apríla 2024 fakultné kolo súťaže Pekná maďarská reč (Szép magyar beszéd). Súťaže sa zúčastnilo sedem študentov, no aj v hľadisku sedelo veľa ľudí.

Zahraničná odborná exkurzia študentov cestovného ruchu v Brne

Dňa 10.a04.a2024 sme sa z pred­metu „Georgafia cestov­ného ruchu-svet“ zúčastnili pod vedením RNDr. PaedDr. Jána Vese­lovského, PhD. a Ing. Kristíny Pančíkovej, PhD. zahraničnej jednodňovej odbornej…

Medzinárodná konferencia v Španielsku

Dvaja vyučujúci Ústavu maďarského jazyka a literatúry, prof. Mgr. Ildikó Vančo, PhD. a Dr. habil. Dr. István Kozmács, PhD. a dve doktorandky, Mgr. Anna Oros Bugár a Mgr. Csilla Csobády sa spoločne zúčastnili na 41. medzinárodnej…

Výsledky fakultného kola ŠVOČ 2024

26. marca 2024 sa uskutočnilo fakultné kolo študentskej vedeckej a odbornej činnosti v akademickom roku 2023/2024.


160x600 bannerMOTPFay

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem