História Slovenov v poňatí Cyrila A. Hromníka

 MG 0259

Dňa 12. mája 2015 sa pod organizačnou záštitou Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií a Jazykového odboru Matice slovenskej pri KSJ UKF v Nitre konala prednáška historika Cyrila Andrewa Hromníka, ktorý nás prišiel v rámci cyklu prednášok na Slovensku oboznámiť s výsledkami svojho výskumu o pôvode či príbuznosti „Slovenov” s ďalekou Indiou.

Čítať ďalej: História Slovenov...

Prečo je Nitra modrá?

3

Ako študenti stredoeurópskych areálových štúdií hádali a súťažili

Dňa 17. apríla 2015 sa študenti prvého ročníka na magisterskom stupni odboru cudzie jazyky a kultúry FSŠ UKF zapojili do súťaže s názvom Modrá Nitra. Táto súťaž sa uskutočnila vo fotogalérii Trafačka v Nitre, s ktorou Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr dlhodobo spolupracuje na poli

Čítať ďalej: Prečo je Nitra...

 

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

 

tel: +421 37 6408 853