Ďalšie vzdelávanie

dalsie vzdelavanie

 


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Organizácia štúdia

organizacia studia

 

• Zápisy
 
• Promócie
 

Služby študentom

sluzby studentom

 

• Štipendiá
 
 
 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853