Správa z vernisáže výstavy ,,Luis Eliades – maliar príbehov”

Dňa 28. mája 2024 sa v severnom krídle neogotického kaštieľa v Galante uskutočnila vernisáž výs­tavy „Luis Eliades – maliar príbehov”. Realizácia kultúrneho  podujatia bola výsledkom vzá­jom­nej spolupráce a iniciatívy hlav­ného organizátora a majiteľa vystavenej zbierky obrazov, RNDr. PaedDr. Jána Veselovského, PhD., Katedry cestovného ruchu FSŠ UKF v Nitre s kubánskym veľvyslanectvom na Slovensku, Mestským kultúrnym strediskom v Galante, Slovenskou katolíckou charitou a zároveň zapájala do organizácie študentov cestovného ruchu. Priebeh vernisáže spríjemnili kubánske piesne od speváčky Rosario Portuondo a tanečné vystúpenie Mario Lopez Dance Company.

Obrazy Luisa Eliada, ktoré budú v priestoroch neogotického kaštieľa vystavené do 21. júna 2024,  sú plné príbehov Kuby, farieb, rumu, cigár, tanca, špecifickej viery Santerie, osláv života a hlavne príbehov z Baracoi, kde viac ako osemdesiat rokov žil. Luis Eliades nebol len kubánskym maliarom, ale považuje sa aj za starého otca umelcov mesta Baracoa, mesta so silným príbehom. V zátoke, pri mestečku Baracoa, v roku 1492 zakotvil Krištof Kolombus, zapichol na brehu kríž a zapísal si do denníka "ľudské oko doposial nič krajšie nevidelo". Dnes už vieme, že mal pravdu, a tým začal písať históriu Baracoi, Kuby ako aj celej Latinskej Ameriky. A práve túto krásu Baracoi dával Luis Eliades do svojich obrazov.

Okrem pozitívnych prínosov spätých s charitatívnym účelom zameraným na pomoc deťom na Kube, má výstava potenciál významne prispieť k rozvoju kultúrneho cestovného ruchu, oživeniu spoločenského života miestneho obyvateľstva, k zdokonaľovaniu organizačných kompetencií študentov, ako aj k ich edukácii spojenej so spoznávaním a prezentáciou kultúrnych hodnôt v medzinárodnom kontexte. Srdečne Vás pozývame!

Vernisaz 01

Vernisaz 02

Vernisaz 03

Vernisaz 04

Vernisaz 05

Vernisaz 06

Vernisaz 07

Vernisaz 08

Vernisaz 09

Vernisaz 10

Ing. Kristína Pančíková, PhD.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853