Všetky články

Exkurzia po Slovensku                     

Od 23. do 26. októbra sa študenti prvého ročníka magisterského štúdia (Manaž­ment cestovného ruchu) zúčastnili exkurzie po Slovensku. Celá exkurzia bola zorganizovaná v rámci predmetu „Odborná exkurzia a jej organizácia“ s pánom RNDr. PaedDr. Jánom Veselovským, PhD.

Organizáciu každého dňa a prezentáciu miestnych zaujímavostí mala na starosti vždy iná skupinka študentov, ktorí zároveň zdokumentovali celý deň. Na konci dňa nám poskytli komplexný prehľad o tom, čo sme videli. Tento spôsob organizácie poskytol študentom príležitosť aktívne sa zapojiť do tohto procesu.

Exkurzia začala v Nitre o 8:00 ráno a zahŕňala návštevy niekoľkých historických a kultúrnych miest na Slovensku. Naše prvé zastavenie bolo na Levickom hrade, kde sme sa zúčastnili komentovanej prehliadky múzea a dozvedeli sa mnoho zaujímavých informácií. Následne sme pokračovali do zámku v Halíči, kde sme si prehliadli interiér ako aj okolie zámku. Naše ďalšie miesto na trase bolo mesto Lučenec, kde sme prešli historické centrum mesta a mestský park. Poslednou zastávkou dňa bol Fiľakovský hrad, kde sme sa dozvedeli viac o histórii tohto hradu počas zaujímavej prednášky. Po návšteve hradu sme sa presunuli na naše ubytovanie v Gombaseku.

Druhý deň sme začali návštevou Gombaseckej jaskyne. Následne sme sa presunuli do Mauzólea v Krásnohorskom Podhradí s krátkymi referátmi o blízkych zaujímavostiach. V mauzóleu sme dostali výklad o jeho histórii. Ďalšou zastávkou bola návšteva Kaštieľa Betliar, ktorý sa nachádza v nádhernom anglickom parku. Nasledovalo mesto Levoča, kde sme si vypočuli referáty na Námestí Majstra Pavla. Ubytovanie bolo zabezpečené v Ľubovnianských kúpeľoch.

Tretí deň našej exkurzie sme začali návštevou Ľubovnianskeho hradu v Starej Ľubovni. Nádherný hrad s neopísateľnými výhľadmi sme si prešli sami, bez sprievodcu, ale nakoľko sme pri vstupe dostali sprievodný lístok s opisom hradu, mali sme možnosť vyskúšať si sami prácu sprievodcu. Z hradu sme prešli do Ľubovnianskeho skanzenu priamo pod hradom. Cesta pokračovala do obce Hniezdne, kde sa nachádza Nestville park s tabernou, čokoládovňou a minizoo. Vo výrobni whisky sme mali prehliadku s jej následnou ochutnávkou. Po ochutnávke whisky sme sa presunuli na ubytovanie v Červenom Kláštore. Tento deň a zároveň posledný večer exkurzie sme ukončili prechádzkou po obci a spoločnou opekačkou.

Posledný deň sme začali v Červenom Kláštore splavom rieky Dunajec s pltníkom, ktorý nám poskytol informácie o tejto oblasti. Po splave sme sa presunuli do VIkolínca, známeho svojimi historickými drevenicami zapísanými na zozname UNESCO.

Exkurzia bola poučná a obohacujúca, a zároveň nám poskytla možnosť objaviť krásy Slovenska a jeho historického dedičstva.

Exkurzia 01

Exkurzia 02

Exkurzia 03

Exkurzia 04

Bc. Gabriela Kuricová  1MRCR22m

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853