Všetky články

Medzinárodná konfe­rencia Spojivá – prieniky – konfrontácie

Vedecké informačné centrum a aka­de­mic­ká knižnica v Katoviciach, ktorá je spoločnou vedeckou knižnicou dvoch uni­ver­zít v Katoviciach – Sliezskej uni­ver­zity a Ekonomickej univerzity, sa nachádza v srdci univerzitného kam­pu­su, v centre sliezskej aglomerácie.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853