Všetky články

„Job-shadowing“ na islandskom Inštitúte Árni Magnússona

V rámci prvej časti projektu Novel Techniques and Approaches in Language Teaching – Nové techniky a prístupy vo vyučovaní jazykov, ktorý vznikol vďaka medzinárodnej spolupráci UKF s Inštitútom Árni Magnússona v Reykjavíku a vďaka finančne podpore Nórskych fondov, ...

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853