Všetky články

Deň otvorených dverí na Fakulte stredoeurópskych štúdií UKF

V rámci novembrového Dňa otvorených dverí na UKF sa prezentovala aj naša fakulta a jej jednotlivé pracoviská. Fakultnú prezentáciu v maďarskom jazyku zabezpečil RNDr. Ladislav Szekeres, PhD.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853