Všetky články

Metodický workshop na FSŠ

V tomto roku sme na našej fakulte opätovne privítali docentku z Budapešti z ELTE. Dr. Zsuzsa Klemmné Gonda zabezpečila odborné vedenie v rámci metodického workshopu s názvom „Výučba pravopisu prostred­níctvom rozvoja zručnosti tvorenia textov,“ ktorý sa konal dňa 23. apríla.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853