Všetky články

Jarné Nitrianske univerzitné dni v Ústave stredo­európskych jazykov a kultúr

V rámci jarného termínu Nitrianskych univerzitných dní zorganizoval Ústav stredo­európskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre viacero zaujímavých podujatí.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853