Všetky články

Návšteva Archeologického ústavu SAV v Nitre

Študenti a pedagógovia Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre (št. program Stredoeurópske areálové štúdia) navš­tí­vili v piatok 3. mája 2024 archív a archeopark Archeo­lo­gic­kého ústavu SAV v Nitre.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853