Všetky články

Športový deň KCR

Katedra cestovného ruchu FSŠ UKF v Nitre dňa 06. mája 2024 uskutočnil nultý ročník podujatia ,,Športový deň Katedry cestovného ruchu“. Cieľom športového dňa bolo motivovať študentov a vyučujúcich k pohybu, podporiť ich zdravý životný štýl a posilniť vzájomné spoločenské väzby v príjemnom a inkluzívnom univerzitnom prostredí.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853