Všetky články

Od učebníc k činkám: úspech študentky FSŠ na silovom trojboji

V zimnom semestri 2023/2024 v rámci Nitrianskych univerzitných dní medzi SPU a UKF sa súťažilo v silovom trojboji –  je to disciplína, ktorá zahŕňa drep, tlak na lavičke a mŕtvy ťah, na všetky cviky súťažiaci má tri pokusy…

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853