Všetky články

Hudobno-zážitková pedagogika na Fakulte stredo­európskych štúdií

7. mája sa v Hudobnom pavilóne uskutočnilo stretnutie s názvom Hudobno-zážitková pedagogika za účasti študentov prvého ročníka predškolskej a elementárnej peda­gogiky, ktoré zorganizovala Fakulta stredoeurópskych štúdií.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853