Všetky články

Bola som na Erasme – navštívila som Lotyšsko

V rámci programu Erasmus+ som strávila letný semester akade­mic­kého roka 2023/24 v Rige ako študentka prvého ročníka ma­gis­ter­ského štúdia. Táto prí­le­ži­tosť mi poskytla fantastický východiskový bod na objavovanie pobaltského regiónu, spoznávanie lotyšskej…

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853