Všetky články

Správa z vernisáže výstavy ,,Luis Eliades – maliar príbehov”

Dňa 28. mája 2024 sa v severnom krídle neogotického kaštieľa v Galante uskutočnila vernisáž výs­tavy „Luis Eliades – maliar príbehov”. Realizácia kultúrneho  podujatia bola výsledkom vzá­jom­nej spolupráce a iniciatívy hlav­ného organizátora a majiteľa…

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853