Informácie

Pre koho je program určený?

Pre tých, ktorí zvolenú kombináciu jazykov ovládajú na dobrej úrovni a zaujímajú sa o prekladateľskú a tlmočnícku prácu.

 

Ako sa môžu uplatniť absolventi študijného programu?

Absolventi sa uplatnia ako prekladatelia alebo tlmočníci, resp. ako jazykoví odborníci v oblasti hospodárstva, štátnej a verejnej správy, cestovného ruchu.

 

Aké sú možnosti pokračovania v štúdiu?

Absolventi môžu ďalej študovať na 2. stupni (Mgr.) vysokoškolského štúdia na študijnom programe Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii.

 

S akými predmetmi sa stretávam najčastejšie počas štúdia?

Metodika prekladu a tlmočníctva, tlmočenie, jazykovedné a literárnovedné predmety zvolených jazykov.

 

Čo by som mal vedieť ešte o študijnom programe?

Študenti študijného programu sa oboznámia základnými metódami, postupmi a stratégiami, ktoré sú potrebné pre umelecký a odborný preklad, pre konzekutívne a simultánne tlmočenie.

Eseménynaptár

No event today!
No event to display

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazdasági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely programok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

JUGYIK

 

Videók:

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853