A KetK-en folyó oktatás vélemé­nyezése

Mondd el a véleményed és véleményezd a KeTK-n folyó oktatást. További infor­mációkat a hallgatói emailedben találsz.BŐVEBBEN

Interaktív pénzügyi ismeretek                               

A „Digital and Interactive Financial Literacy Tales – FinLit Tales” című projekt keretében egy pénzügyi és gazdálkodási ismereteket átadó, ingyenes, digitális és interaktív előadássorozat kerül megvalósításra.

BŐVEBBEN

Pótfelvételi eljárás a 2021/2022-es akadémiai évre

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának dékánja pótfelvételi eljárást hirdet. Jelentkezési határidő valamennyi tanul­mányi programra: 2021. augusztus 15.

BŐVEBBEN

A Turizmus Tanszék publikációs sikeréről                                         

A KETK Turizmus Tanszékének munkatársai, név szerint Sándor Zsuzsanna, Repáňová Terézia, Palen­číková Zuzana és Beták Norbert jelentős nemzetközi sikert értek el a publikációs tevékenység terén.

BŐVEBBEN

Múzeumok és galériák éjszakája 2021

2021. május 15-én került meg­rendezésre a Múzeumok és galériák éjszakája című rendezvény, amely az idén Zuzana Čaputová államelnök védnöksége alatt valósult meg.
 

BŐVEBBEN

Jelentkezz Erasmus+ tanulmányútra                     

Szeretne a 2021/2022-es akadémiai évben külföldi tanulmányútra jelent­kezni? A Nyitrai KFE hallgatói és alkalmazottai 2021. július 2-ig jelent­kezhetnek.
 
 

Nyitrára is került Kazinczy-érem

A Páz­mány Pé­ter Ka­to­li­kus Egye­tem Böl­csé­szet- és  Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Kara esz­ter­go­mi kép­zé­si hel­yén a Kazinczy-díj Ala­pít­vá­nyi Bi­zott­ság­gal és az Anya­nyelv­ápo­lók Szö­vet­sé­gé­vel kar­ölt­ve ren­dez­te meg a fel­ső­okta­tá­si in­téz­mé­nyek Kazi­nczy Ferenc­ről el­ne­ve­zett Szép magyar be­széd ver­se­nyé­nek idei or­szá­gos dön­tő­jét. 

BŐVEBBEN

Tudományos diákköri konferencia 2021

A Tudományos Diákköri Konferencia Regionális idegenforgalom szekciójának kari fordulójában, melyre 2021. szeptember 30-án került sor, öt versenyző mérte össze tudását. Elsőként Lučanská Zuzana, másodéves mesterképzős hallgató (témavezető: Palenčíková Zuzana), aki a szlovákiai lakosok idegenforgalmi keresletét vizsgálta a COVID-19 pandémia kitörését követően a 2020-as évben.

BŐVEBBEN

Hozz egy verset! – Költészet napi műsor

2021. április 11-én, azaz vasárnap a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének szervezésében online költészet napi műsorra került sor.

BŐVEBBEN

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand