Informácie

Pre koho je program určený?

Pre tých, ktorí sa zaujímajú o prácu s deťmi v predškolskom veku. Je dôležité, aby záujemcovia mali pozitívny vzťah k hudbe, výtvarnej výchove a pohybu.

 

Ako sa môžu uplatniť absolventi študijného programu?

Absolventi sa uplatnia v jasliach, materských školách a iných výchovných zariadeniach, v ktorých sa zaoberajú s deťmi v predškolskom veku.

 

Aké sú možnosti pokračovania v štúdiu?

Absolventi môžu ďalej študovať na 2. stupni (Mgr.) vysokoškolského štúdia na študijnom programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským.

 

S akými predmetmi sa stretávam najčastejšie počas štúdia?

Pedagogika, psychológia, maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, matematika, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná výchova.

 

Čo by som mal vedieť ešte o študijnom programe?

Ak študenti študijného programu pokračujú v štúdiu na II. stupni štúdia v študijnom programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským, získavajú vzdelanie v dvoch, nie celkom rovnakých oblastiach, čo značne zvyšuje ich šance na zamestnanie.

Eseménynaptár

No event today!
No event to display

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazdasági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely programok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

JUGYIK

 

Videók:

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853