A Turizmus Tanszék publikációs sikeréről                                         

A KETK Turizmus Tanszékének munkatársai, név szerint Sándor Zsuzsanna, Repáňová Terézia, Palen­číková Zuzana és Beták Norbert jelentős nemzetközi sikert értek el a publikációs tevékenység terén.

Az említett szerzők közös tanulmánya, mely 2020 januárjában jelent meg a Journal of hospitality, leisure, sport and tourism education című karentált folyóiratban, a „design thinking” módszerének, a Regionális turizmusmenedzsment tanulmányi programban az Idegenforgalmi termékkialakítás tanegységén belüli alkalmazását mutatja be. 

A szóban forgó, „Design thinking - A revolutionary new approach in tourism education?“ (magyarul: „Design thinking  avagy egy forradalmian új módszer a turizmusoktatásban?) című tanulmányra a 2020-as év folyamán összesen 13 alkalommal hivatkoztak, melyből 4 karentált, illetőleg WoS és Scopus adatbázisokban jegyzett folyóiratokban megjelent hivatkozást jelent. Az említett eredmény alapján a tanulmány bekerült a folyóirat 2018-2020 közötti időszakának 25 leggyakrabban citált publikációi közé.  A Journal of hospitality, leisure, sport and tourism education, melynek 2019-ben 1,439-es impaktfaktora és 2020-ban 2,3-as citációs indexe volt, az egyetlen olyan WOS és SCOPUS adatbázisokban jegyzett karentált folyóirat, mely az idegenforgalom oktatásának témakörére összpontosít. Mindezidáig egyetlen olyan szlovák esettanulmányt sem jelentetett meg, mely a jövőbeni idegenforgalmi szakemberek képzésének innovatív módszereivel foglalkozik.

Amint már említettük, a publikáció egy esettanulmány, mely a „design thinking” módszer tesztelésének eredményeit, illetőleg annak az oktatásban való alkalmazását mutatja be a Regionális idegenforgalom alapképzés, valamint a Regionális turizmusmenedzsment mesterképzés tanulmányi program választott diszciplínáin belül.  A módszer előnyei, a problémamegoldás csapatépítő jellegében, a kreativitásfejlesztésben, illetőleg az interperszonális kommunikáció készségének kialakításában rejlenek. A szerzők tapasztalatai alapján a módszer elsősorban azért eredményes, mert a valós problémák megoldásán keresztül a hallgatókat a hagyományos oktatási módszerekhez képest nagyobb aktivitásra, együttműködésre és kreativitásra ösztökéli.

design thinking módszer alkalmazása az idegenforgalom oktatása terén nemcsak Szlovákiában, hanem  nemzetközi viszonylatban is egyedülálló. A KETK Turizmus Tanszékének tapasztalatai alapján jelentősen segíti a hallgatók azon készségeinek fejlesztését, melyek nélkülözhetetlenek a kreatív problémamegoldás folyamatában, főként a jelenlegi bizonytalan és állandóan változó fogyasztói szokások és elvárások tükrében.  Az elsőként 2018-ban tesztelt módszer a pozitív tapasztalatoknak köszönhetően a 2018-19-es tanévtől az Idegenforgalmi termékkialakítás tantárgy tanrendjében is helyet kapott, de számos más diszciplína, pl. az idegen nyelvek oktatásán belül alkalmazott módszerek palettáját is gazdagítja. A design thinking módszer alkalmazása a távoktatás idején is folytonos volt, ugyanis a tanszék oktatói a hallgatók csapatmunkáját az MS Teams applikáció segítségével biztosították.

A szerzőknek ezúton is gratulálunk, és a továbbiakban is sikeres publikációs tevékenységet kívánunk!

A Journal of hospitality, leisure, sport and tourism education folyóirat, 25 leggyakrabban citált publikációi a 2018-2020 közötti időszakban a következő linken érhetők el:

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-hospitality-leisure-sport-and-tourism-education/most-cited-articles?utm_campaign=STMJ_137874_TOPA_TC&utm_medium=email&utm_acid=122242698&SIS_ID=&dgcid=STMJ
_137874_TOPA_TC&CMX_ID=&utm_in=DM147161&utm_source=AC_

Szöveg: Sándor Zsuzsanna és Palenčíková Zuzana
Fotó: Palenčíková Zuzana

foto clanok

foto seminar DT 1

foto seminar DT 2

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuális séta

foto icon