Hogyan indítsuk a 2023/2024-es tanévet megfelelően?🤔👇

Természetesen fantasztikus szóra­ko­zással, remek zenével és kiváló hangulattal, amelyet idén is az ✨ UKF Hallgatói Önkor­mányzata és az UKF Hallgatói Központ biztosít✨

További információk

Interaktív pénzügyi ismeretek                               

A „Digital and Interactive Financial Literacy Tales – FinLit Tales” című projekt keretében egy pénzügyi és gazdálkodási ismereteket átadó, ingyenes, digitális és interaktív előadássorozat kerül megvalósításra.

A projekt az Európai Területi Együttmőködés (Interreg) Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program keretében kapott támogatást, melynek finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból történik.

Célunk, hogy a célcsoport (elsősorban a 7-18 éves diákok) körében ismert és kedvelt, szlovák és magyar meséken és mondákon alapuló, a történetmesélés eszközeit alkalmazó módszer segítségével felhívjuk a figyelmet a pénzügyi tudatosság fontosságára. Az „interaktív vándorszínház” jellegű előadások a népmesék bölcsességeit ötvözik a kulturális sokszínűséggel és a 21. századi pénzügy kompetenciák legfontosabb kérdéseivel. Az előadásokkal legalább 50 alap- és középiskola 3000 diákját szeretnénk elérni a tanítási időszakban a határ mindkét oldalán, valamint még legalább 2000 embert a különböző nyári kitelepüléseken, szemléletformáló rendezvényeken.

A határon átnyúló együttműködési program szlogenjének („Partnerséget építünk!“) megfelelően a projekt célkitűzései két, az oktatás terén kiváló eredményekkel és tapasztalatokkal rendelkező partner – az OTP Fáy András Alapítvány és a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara által kerülnek megvalósításra. Ezzel a projekt hozzájárul a határokon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének emeléséhez, és a határ menti térségben élő polgárok közötti együttműködés szélesítéséhez. A kölcsönös tapasztalatcserével erősödik a határ menti területek intézményi kapacitása. A közös tevékenységek és programok pedig javítják az együttműködési képességeket és azok hatékonyságát.

A népmesék fejlesztése – 3 magyar és 3 szlovák mese átdolgozása – közös projekttevékenység, melynek során mindkét partner átadja oktatási ismereteit és tapasztalatait, ezzel is hozzájárulva a két nemzet tanárai és diákjai közötti kölcsönös ismeretek és megértés megerősítéséhez, egymás pénzügyi és gazdasági különbségeinek, nemzeti jellegzetességeinek elfogadásához, a kétnyelvűség megerősítéséhez, és a pénzügyi-gazdasági területen is elengedhetetlen együttműködés megtanulásához.

InterregHU

1mk

OTPFay

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuális séta

foto icon