Termín podania prihlášok:

do 31. marca 2023

Ďalšie informácie

Prihláška

Deň otvorených dverí 16. február 2023

Plánované programy na FSŠ pri príležitosti Dňa otvorených dverí na UKF v Nitre dňa 16. 2. 2023

Program
Čas
Miesto
Prezentácia fakulty:
doc. PhDr. Ján Gallik, PhD. (v slovenskom jazyku)
RNDr. Ladislav Szekeres, PhD. (v maďarskom jazyku)
10:30 – 11:30
A-112 (budova FSŠ UKF v Nitre, Dražovská 4) – v slovenskom jazyku
A-9 (budova FSŠ UKF v Nitre, Dražovská 4) – v maďarskom jazyku
Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr
Prezentácia a charakteristika činnosti ústavu: doc. PhDr. Ján Gallik, PhD., členovia ústavu a študenti
9:30 – 10:30
11:30 – 12:30
A-6 (budova FSŠ UKF v Nitre, Dražovská 4)
Ústav pre vzdelávanie pedagógov
Prezentácia a charakteristika činnosti ústavu: Mgr. Orsolya Hegedűs, PhD., členovia ústavu a študenti
9:30 – 10:30
11:30 – 12:30
A-9 (budova FSŠ UKF v Nitre, Dražovská 4)
Ústav maďarskej  jazykovedy a literárnej vedy
Prezentácia a charakteristika činnosti ústavu: doc. PaedDr. Ján Bauko, PhD., členovia ústavu a študenti
9:30 – 10:30
11:30 – 12:30
A-109 (budova FSŠ UKF v Nitre, Dražovská 4)
Katedra cestovného ruchu
Prezentácia a charakteristika činnosti katedry:
Ing. Hana Bieliková, PhD. (v slovenskom jazyku)
Ing. Norbert Beták, PhD. (v maďarskom jazyku)
členovia katedry a študenti
9:30 – 10:30
11:30 – 12:30
A-112 (budova FSŠ UKF v Nitre, Dražovská 4) – v slovenskom jazyku
A-110 (budova FSŠ UKF v Nitre, Dražovská 4) – v maďarskom jazyku

Ďalej bude pre študentov stredných škôl k dispozícii infostánok FSŠ vo vstupnej hale budovy FSŠ a v budove UKF v Nitre na Tr. A. Hlinku 1.
V budove fakulty budú umiestnené aj infostánky so zástupcami jednotlivých študijných programov, pri ktorých môžu záujemcovia konzultovať priamo so študentami fakulty.
Autobusové spojenie medzi železničnou stanicou/autobusovým nádražím a budovou fakulty zabezpečujú linky MHD č. 1 a 2.

Organizátor môže počas podujatia zhotovovať fotografie alebo videá. Svojou účasťou na podujatí súhlasíte s ich zhotovovaním a použitím za účelom propagácie.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon