Prihláste sa na Erasmus+ mobilitu v AR 2024/2025

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky, milí študenti denného a externého štúdia, 

dovoľujeme si Vás informovať, že UKF v Nitre otvára 1. kolo prihlasovania na mobilitu v rámci obľúbeného programu Erasmus – (krajiny EÚ alebo EHP)  pre ZIMNÝ SEMESTER akademického roka 2024/2025.

 Študenti (denné a externé štúdium) sa môžu prihlásiť na:

  • mobilitu štúdium do 19. apríla

  • mobilitu stáž do 31. mája

Zamestnanci sa môžu prihlásiť na:

  • mobilitu výučba do 31. mája

  • mobilitu školenie do 31. mája

Mobilitu štúdium a prednáškový pobyt je možné zrealizovať len na vysokoškolskej inštitúcii v zahraničí, s ktorou má UKF v Nitre platnú Erasmus bilaterálnu dohodu v aktuálnom akademickom roku. Zoznam platných Erasmus+ bilaterálnych dohôd je k dispozícii u fakultných Erasmus+ koordinátorov. Program Erasmus+ ponúka zaujímavé a variabilné typy mobilít, z ktorých si určite vyberiete!

ŠTUDENTI (denná a externá forma štúdia) 

ZAMESTNANCI 

UPOZORNENIA

 Ďalšie informácie:

  

 Zaži svoj vlastný Erasmus príbeh! - promo video

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853