Metodický workshop na FSŠ

V tomto roku sme na našej fakulte opätovne privítali docentku z Budapešti z ELTE. Dr. Zsuzsa Klemmné Gonda zabezpečila odborné vedenie v rámci metodického workshopu s názvom „Výučba pravopisu prostredníctvom rozvoja zručnosti tvorenia textov,“ ktorý sa konal dňa 23. apríla. Na workshopu sa zúčastnili študenti prvého ročníka elementárnej pedagogiky a učiteľstva maďarského jazyka a literatúry, ktorí získali nielen teoretické, ale aj praktické znalosti a prehľad o rôznych pedagogických metódach, ktoré môžu využiť aj v praxi na uľahčenie efektívnej spolupráce učiteľa so študentmi.

Modszertani workshop 01

Modszertani workshop 01

Karolina Tóth, Orsolya Lázár, Réka Virág Varga
študentky štvrtého ročníka maďarského jazyka a literatúry

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853