Návšteva Archeologického ústavu SAV v Nitre

Študenti a pedagógovia Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre (št. program Stredoeurópske areálové štúdia) navštívili v piatok 3. mája 2024 archív a archeopark Archeologického ústavu SAV v Nitre.

Budovy archívu a archeoparku sa nachádzajú pri Martinskom vrchu. V tomto areáli od 80 rokov 19. storočia stáli vojenské kasárne, ktoré dokázali ubytovať 300 stálych a 1200 prechodných vojakov. Niektoré z budov využíva Archeologický ústav SAV, ktoré boli nedávno zrekonštruované. Tu sa nachádza archív archeologickej dokumentácie z celého Slovenska. Sú tu uložené aj ďalšie archeologické predmety, ktoré sa zvyčajne požičiavajú na výstavy a do múzeí. Okrem toho sú tu aj archeologické nálezy, ktoré si vyžadujú osobitnú ochranu, pozornosť a uskladnenie. Počas podrobnej a veľmi zaujímavej prehliadky sa medzi iným spomínalo aj to, ako prebieha archivácia, čo zahŕňa prácu archeológov, čo treba robiť, ak náhodou niekto nájde nejaký vzácny nález a ako je možné prepojiť výsledky práce archeológov s možnosťami cestovného ruchu, kultúry či kreatívneho priemyslu.

ArcheoSAV 01

ArcheoSAV 02

ArcheoSAV 03

ArcheoSAV 04

Text: Bc. Réka Antalová
Foto: Mgr. art. Štefan Timko, PhD.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853