Športový deň KCR

Katedra cestovného ruchu FSŠ UKF v Nitre dňa 06. mája 2024 uskutočnil nultý ročník podujatia ,,Športový deň Katedry cestovného ruchu“. Cieľom športového dňa bolo motivovať študentov a vyučujúcich k pohybu, podporiť ich zdravý životný štýl a posilniť vzájomné spoločenské väzby v príjemnom a inkluzívnom univerzitnom prostredí. Okrem športových disciplín, rannej jogy a behu, boli súčasťou programu aj prednášky inšpiratívnych ľudí z praxe s ukážkami rôznych pohybových a sebaobranných aktivít s edukačným rozmerom. Na prednáške o situačnej bezpečnosti ozrejmili tvorcovia projektu ,,Nebuď obeť – buď v bezpečí“ študentom význam situačného uvedomenia a bezpečnej vzdialenosti a následne Klub KRAV MAGA Zvolen Self-Defence predviedol názorné ukážky sebaobrany. Počas moderovanej debaty diskutovali o dôležitosti a vzájomných prepojeniach cestovného ruchu a športu známe športové osobnosti, tréner zjazdového lyžovania Timotej Zuzula a bývalý hokejový reprezentant Jozef Stümpel. Záverom športového dňa bol spoločný výstup študentov a pedagógov na Zobor, kde strávili príjemné poobedie s občerstvením. Vďaka zaujímavým hosťom, aktivite a disciplinovanému správaniu študentov, podujatie naplnilo svoj cieľ a veríme, že rovnako úspešné budú aj jeho ďalšie ročníky.

Sportovy den KCR 01

Sportovy den KCR 02

Sportovy den KCR 03

Sportovy den KCR 04

Sportovy den KCR 05

Sportovy den KCR 06

Sportovy den KCR 07

Sportovy den KCR 08

Ing. Kristína Pančíková, PhD.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853