Hudobno-zážitková pedagogika na Fakulte stredo­európskych štúdií

7. mája sa v Hudobnom pavilóne uskutočnilo stretnutie s názvom Hudobno-zážitková pedagogika za účasti študentov prvého ročníka predškolskej a elementárnej pedagogiky, ktoré zorganizovala Fakulta stredoeurópskych štúdií.

Workshop viedla Mgr. Rolanda Hanza, učiteľka spevu a hudby, zbormajsterka maďarskej hudobno-umeleckej nadácie Superar, súkromná učiteľka spevu v inštitúcii Vox Canto Tanoda a mentorka Regionálneho centra pedagogickej podpory v Nových Zámkoch.

Študenti sa oboznámili so zážitkovými hudobno-pedagogickými metódami v uvoľnenej atmosfére, ako sú napr. rozcvičovacie hry na zlepšenie vnímania tela a koncentrácie, tematický spev a výučba piesní s pohybovou choreografiou.

V druhej polovici semináru mali možnosť krátko si vyskúšať recepciu hudby v kombinácii s voľným pohybom, sebavyjadrením a vizuálnou tvorbou. Zároveň si vyskúšali aj voľný improvizačný pohyb na klasickú hudbu a vizualizáciu hudobného zážitku prostredníctvom výtvarných techník.

Program bol skutočne radostným hudobným workshopom a dúfame, že študenti budú môcť využiť získané skúsenosti vo svojej pedagogickej praxi.

Zenei elmenypedagogia foglalkozas 01

Zenei elmenypedagogia foglalkozas 02

Zenei elmenypedagogia foglalkozas 03

Zenei elmenypedagogia foglalkozas 04

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853