Study Department

aszarazova

Anikó Szárazová, DiS. art
e-mail:

rbeneova

 

Mgr. Regína Beneová
e-mail:

 

Contact

Dražovská 4
949 01 Nitra
Slovak Republic
tel./fax: +421 37 6408 860

 

Office hours:

Monday: 13.00-15.00
Tuesday: 09.00-11.00
Wednesday: 13.00-15.00
Thursday: 09.00-11.00

 

Event Calendar

No event today!
No event to display

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon