Študijné oddelenie

aszarazova

Anikó Szárazová, DiS. art
e-mail:

rbeneova

Mgr. Regína Beneová
e-mail:

 

Kontakt

Dražovská 4
949 01 Nitra
Slovenská republika
tel./fax: +421 37 6408 860

 

Úradné hodiny:

Pondelok: 13.00-15.00
Utorok: 09.00-11.00
Streda: 13.00-15.00
Štvrtok 09.00-11.00

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853