TDK – TÉDÉKÁ – TÉDÉKÁÁÁ!

A titokzatos három betű napja idén is nagyon jól sikerült. A március 28-án megrendezett tudományos diákköri konferencián 6 szekcióban 22 hallgató mutatta be pályamunkáját. A rendezvényt karunk külkapcsolatokért és fejlesztésért felelős dékánhelyettese, Dr. Hegedűs Orsolya nyitotta meg.

Beszédében a tudás hatalmát, a tudományos kutatás jelentőségét hangsúlyozta, és kifejezte örömét, hogy a TDK-ba bekapcsolódó hallgatók felismerték ezeket a lehetőségeket, és vették a bátorságot, hogy bemutassák saját kutatásukat. A konferencia ezután az egyes szekciókban folytatódott. A magyar irodalomtudományi szekciót Dr. Molnár Csilla, a Soproni Egyetem docense vezette. A szekció dolgozatai főként populáris irodalommal foglalkoztak, valamint terítékre kerültek a kulturális és irodalmi hagyományok identitással kapcsolatos kérdései is. A szekció első helyét Tárkányi Ádám szerezte meg. Dolgozatának címe: Horrorisztikus hatások és motívumok Szabó Róbert Csaba Fekete Dacia című novelláskötetében. A magyar nyelvtudományi szekció munkáinak közös nevezője a kétnyelvűség, a szlovákiai magyar nyelvhasználat és a névtan volt. Frang Gizella, a Soproni Egyetem tanára a bírálóbizottság elnökeként kiemelte az előadók pontos szakmai, ugyanakkor világos, érthető nyelvhasználatát. A szekció győztese A Dunaszerdahelyi COOP Jednota szövetkezeten belül a központ és az üzletek közötti kommunikáció néhány aspektusa c. dolgozatával Benes József lett. A biológia szakos hallgatóink is külön természettudományi szekcióban mérték össze tudásukat. A tanácskozást itt Dr. Kovács-Németh Mária, egyetemi magántanár vezette. A flóra és fauna egyes szlovákiai régiókhoz kötődő jellemzőinek ismertetése mellett az előadók kitértek kutatásaik eredményének didaktikai felhasználására is. Az előadók közül Szilágyi Melinda végzett az első helyen Kiválasztott emlős- és madárfajok életmódjának jellemzése a Szlovák-karszt területein c. dolgozatával. Néhány év pihenő után ismét volt a kari TDK-nak pedagógiai szekciója, melynek elnöki helyét Dr. Mendelová Eleonóra, egyetemünk pedagógiai karának adjunktusa foglalta el. A neveléstudomány mint közös pont mellett a dolgozatok számos más témát is érintettek. Tárgyalták a tanulók eredményességét befolyásoló tényezőket, valamint a szülői nevelés jelentőségét is. A szekciót Šimovič Nikoletta nyerte Matematikai megismerés az óvodában c. dolgozatával. Az areális tanulmányok szekcióját Dr. Magda Kučerková, a Szlovák Tudományos Akadémia Világirodalmi Intézetének docense vezette. Komparatív nyelvészet és műfordítás, valamint a regionális sajátosságok irodalmi megjelenése volt az egyes dolgozatok témája. Soňa Jamrišková Nitrianska tematika v tvorbe Imricha Točku c. dolgozata végzett az első helyen. A kari TDK legnépesebb szekciója a regionális idegenforgalmi szekció volt. Ebből adódóan sokrétű, ugyanakkor nagyon érdekes és hasznos előadások hangzottak el. A tanácskozást Duka Gábor mérnök, Karva község polgármestere vezette. A hallgatók foglalkoztak többek között filmturizmussal, a szlovákiai regionális idegenforgalom fejlesztési lehetőségeivel, sőt egzotikus témákkal is, mint például a japán idegenforgalom sajátosságaival. Első helyre Kolesárová Bronislava Regionálne produkty a ich propagácia v turistických informačných centrách na Východnom Slovensku c. dolgozata került. A tanácskozást ebéd követte, majd értékelés és a díjak átadása zárta. A TDK-n résztvevők számára talán ez volt az egyik leginkább hasznos rész, hiszen mindenki meghallgathatta a szekcióelnökök szakszerű, érdekes és tanulságos értékelését. A díjakat Dr. Bárczi Zsófia, karunk dékánja adta át. A díjazottak közül tizennégyen részt vehetnek a XIV. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencián. A kari TDK az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetség Program támogatásával, valamint a Jedlik Ányos Polgári Társulás közreműködésével valósult meg.

Presinszky Károly, kari TDK koordinátor

 

Az egyes szekciók részletes eredményei:

MAGYAR IRODALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

bizottság:
Dr. Molnár Csilla, PhD., Soproni Egyetem – elnök
Mgr. art. Száz Pál, PhD. – tag
Bc. Radics Rudolf – tag

1. helyezés, FTDK-jelölés: Bc. Tárkányi Ádám: Horrorisztikus hatások és motívumok Szabó Róbert Csaba Fekete Dacia című novelláskötetében
konzulens: Dr. habil. PaedDr. Benyovszky Krisztián, PhD.
opponens: Mgr. Tóth Anikó, PhD.

2. helyezés, FTDK-jelölés: Malá Viktória: A nyomozás kémiája Alan Bradley De mi került a pitébe? c. könyvében
konzulens: Dr. habil. PaedDr. Benyovszky Krisztián, PhD.
opponens: Mgr. Petres Gabriella, PhD.

3. helyezés, FTDK-jelölés: Lukács Erzsébet: Kamocsa kulturális hagyományai
konzulens: Mgr. Petres Gabriella, PhD.
opponens: Mgr. Tóth Gizella

 

MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

bizottság: Frang Gizella, Soproni Egyetem – elnök
Doc. PhDr. Sándor Anna, PhD. – tag
Mgr. Schulcz Patrik – tag

1. helyezés, FTDK-jelölés: Bc. Benes József: A Dunaszerdahelyi COOP Jednota szövetkezeten belül a központ és az üzletek közötti kommunikáció néhány aspektusa
konzulens: PhDr. Szabómihály Gizella, PhD.
opponens: Doc. PhD. Sándor Anna, PhD.

2. helyezés, FTDK-jelölés: Kováč Vivien: A tulajdonnevek fordítási kérdései Füleken
konzulens: PaedDr. Bauko János, PhD.
opponens: PaedDr. Presinszky Károly, PhD.

3. helyezés, FTDK-jelölés: Bc. Fehér Barbara: Helynevek vizsgálata Almágy községben
konzulens: Mgr. Angyal László, PhD.
opponens: Dr. habil. PhDr. Kozmács István, PhD.

 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

bizottság: Dr. habil. Kováts-Németh Mária, CSc., egyetemi magántanár – elnök
RNDr. Balla István, PhD. – tag
PaedDr. Lehoťáková Eva, PhD. – tag
Mgr. Szabó Tibor, PhD. – tag

1. helyezés, FTDK-jelölés: Bc. Szilágyi Melinda: Kiválasztott emlős- és madárfajok életmódjának jellemzése a Szlovák-karszt területein
konzulens: RNDr. Szekeres László, PhD.
opponens: Doc. RNDr. Jurík Tünde, PhD.

2. helyezés, FTDK-jelölés: Bc. Molnár Kristína: A Mellétében és Beretkén előforduló gyógynövények feltérképezése, illetve didaktikai felhasználásuk
konzulens: Doc. RNDr. Jurík Tünde, PhD.
opponens: RNDr. Szekeres László, PhD.

3. helyezés, FTDK-jelölés: Rákosi Katalin: Feled környéki madarak faunisztikai jellemzése
konzulens: RNDr. Szekeres László, PhD.
opponens: RNDr. Balla István, PhD.

FTDK-jelölés: Mlčúch Brenda Nicole: Az állatvilág rejtett fegyverei
konzulens: RNDr. Szekeres László, PhD.
opponens: RNDr. Balla István, PhD.

 

PEDAGÓGIAI SZEKCIÓ

bizottság: PaedDr. Mendelová Eleonóra, PhD. – elnök
PaedDr. Patai Ilona, PhD. – tag
PaedDr. Nagy Lehocky Zsuzsanna, PhD. – tag
PaedDr. Csáky Antal, PhD. – tag

1. helyezés, FTDK-jelölés: Šimovič Nikoletta: Matematikai megismerés az óvodában
konzulens: PaedDr. Nagy Lehocky Zsuzsanna, PhD.
opponens: PaedDr. Csáky Antal, PhD.

2. helyezés, FTDK-jelölés: Bc. Vajner Csilla: A tanulók eredményességeit befolyásoló tényezők
konzulens: PaedDr. Patai Ilona, PhD.
opponens: PaedDr. Nagy Lehocky Zsuzsanna, PhD.

3. helyezés: Varró Csilla: A szülő jelentősége a gyermek életében
konzulens: PaedDr. Nagy Lehocky Zsuzsanna, PhD.
opponens: PaedDr. Patai Ilona, PhD.

 

AREÁLIS TANULMÁNYOK SZEKCIÓJA
bizottság: doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD., Szlovák Tudományos Akadémia – elnök
PhDr. Ján Gallik, PhD. – tag
Mgr. Dominika Hlavinová Tekeliová, PhD. – tag
Mgr. art. Štefan Timko, PhD. – tag

1. helyezés: Soňa Jamrišková: Nitrianska tematika v tvorbe Imricha Točku
konzulens: Mgr. art. Štefan Timko, PhD.
opponens: PhDr. Monika Adamická

2. helyezés: Bc. Romana Kajanovičová: Umelecké preklady zo slovenčiny do češtiny, ich frekvencia a funkcia
konzulens: Mgr. Dominika Hlavinová Tekeliová, PhD.
opponens: PaedDr. et PhDr. Alexej Mikulášek

 

REGIONÁLIS IDEGENFORGALMI SZEKCIÓ
bizottság: Ing. Duka Gábor, Karva község polgármestere – elnök
Ing. Beták Norbert – tag
Mgr. Sándor Zsuzsanna, PhD. – tag

1. helyezés: Bc. Kolesárová Bronislava: Regionálne produkty a ich propagácia v turistických informačných centrách na Východnom Slovensku
konzulens: Ing. Ľudmila Mazúchová, PhD.
opponens: RNDr. PaedDr. Ján Veselovský, PhD.

2. helyezés: Bc. Moritz Peter: Ponuka filmového cestovného ruchu vo vybraných miestach na Slovensku a v zahraničí
konzulens: Ing. Ľudmila Mazúchová, PhD.
opponens: PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD.

3. helyezés: Vargová Natália: Profil návštevníkov Nitrianskeho hradu
konzulens: PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD.
opponens: Mgr. Dominika Hlavinová Tekeliová, PhD.

FTDK-jelölés: Obonyová Kristína: Az idegenforgalom fejlesztésének lehetőségei Kolon községben
konzulens: RNDr. Tóth Attila, PhD.
opponens: Dr. habil. Csapó János,

PhD. Ráczkóová Vivien: A kultúra és egyéb mesterségek hatásának elemzése Zselízen
konzulens: RNDr. Tóth Attila, PhD.
opponens: Dr. habil. Hardi Tamás, PhD.

további előadók: Štouračová Kristína: Propagácia Nitrianskeho hradu v cestovnom ruchu
konzulens: PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD.
opponens: Ing. Ľudmila Mazúchová, PhD.

Keleová Erika: Faktory ovplyvňujúce cestovný ruch v Japonsku
konzulens: RNDr. Tóth Attila, PhD.
opponens: RNDr. PaedDr. Ján Veselovský, PhD

SVOC 2019 01

SVOC 2019 02

SVOC 2019 03

SVOC 2019 04

SVOC 2019 05

SVOC 2019 06

SVOC 2019 07

SVOC 2019 08

SVOC 2019 09

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand