Informácie

Pre koho je program určený?

Pre tých, ktorí sa zaujímajú o maďarský jazyk a literatúru a sú odhodlaní, aby získané vedomosti odovzdali mladším generáciám.

 

Ako sa môžu uplatniť absolventi študijného programu?

Absolventi sa uplatnia na pozíciách, kde je podmienkou dôkladná znalosť maďarského jazyka a literatúry, napr. na základných a stredných školách, jazykových školách, v redakciách a rôznych inštitúciách.

 

Aké sú možnosti pokračovania v štúdiu?

Absolventi môžu ďalej študovať na 2. stupni (Mgr.) vysokoškolského štúdia na študijnom programe Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii.

 

S akými predmetmi sa stretávam najčastejšie počas štúdia?

Morfológia maďarského jazyka, syntax maďarského jazyka, sociolingvistika, dejiny maďarskej literatúry, metodika vyučovania maďarského jazyka a literatúry.

 

Čo by som mal vedieť ešte o študijnom programe?

Študenti študijného programu spoznajú históriu maďarského jazyka, kontaktové varianty jazyka, nadobudnú poznatky o svetovej a maďarskej literatúre.

Eseménynaptár

No event today!
No event to display

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazdasági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely programok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

JUGYIK

 

Videók:

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853