Informácie

Pre koho je program určený?

Pre tých, ktorí sa zaujímajú o maďarský jazyk a literatúru a sú odhodlaní, aby získané vedomosti odovzdali mladším generáciám.

 

Ako sa môžu uplatniť absolventi študijného programu?

Absolventi sa uplatnia na pozíciách, kde je podmienkou dôkladná znalosť maďarského jazyka a literatúry, napr. na základných a stredných školách, jazykových školách, v redakciách a rôznych inštitúciách.

 

Aké sú možnosti pokračovania v štúdiu?

Absolventi môžu ďalej študovať na 2. stupni (Mgr.) vysokoškolského štúdia na študijnom programe Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii.

 

S akými predmetmi sa stretávam najčastejšie počas štúdia?

Morfológia maďarského jazyka, syntax maďarského jazyka, sociolingvistika, dejiny maďarskej literatúry, metodika vyučovania maďarského jazyka a literatúry.

 

Čo by som mal vedieť ešte o študijnom programe?

Študenti študijného programu spoznajú históriu maďarského jazyka, kontaktové varianty jazyka, nadobudnú poznatky o svetovej a maďarskej literatúre.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon