A „Kreatív művészek és az idegen­forgalom” szakmai műhely két-, a koro­navírus idején egymást támogatni képes világot kötött össze

A Közép-európai Tanulmányok Karának Idegenforgalmi Tanszéke 2018-tól a „Kreatív idegenforgalom, mint új idegenforgalmi termék Szlovákiában” elnevezésű VEGA pályázat lebonyolítója.

A pályázat címe mögött a kulturális idegenforgalom olyan modern formája rejtőzik, melynek jellegzetessége az idegenforgalom résztvevőinek kreativitás-fejlesztése, mégpedig az adott desztinációhoz köthető kreatív foglalkozások és képzések segítségével. A kreatív időtöltés-szabadságolás a gyakorlatban élményközpontú elszállásolást jelent, miközben a fő élménymotívum a kulturális örökség bizonyos elemeinek megismeréséből fakad – új készségek fejlesztésén, valamint adott kreatív tevékenységsorozat (pl. kép, szobor, eszköz, étel, stb.) megismerésén és elsajátításán keresztül.  Tipikus példája az a vidéken töltött szabadság, mely közben a hagyományos rekreációs tevékenységek mellett olyan foglalkozásokra is sor kerül, mint például a kerámiaműhelyben történő kerámiakészítés, speciális varrástechnikák elsajátítása, fényképezés-tanfolyam, s persze mindezeket a helyi művész ill. iparos jelenlétében teszik a résztvevők. Kreatív tevékenységekkel az idegenforgalom terén egyéb szervezetek, mint pl. múzeumok, galériák, egyéb kulturális szervezetek, stb. kínálatában is találkozhatunk. A kreatív idegenforgalom fejlesztésének hozadéka az a szinergizáló hatás, mely a kultúra és az idegenforgalom aktív szereplőinek hálózatosodásából és kapcsolatteremtéséből ered.

A kutatás eddigi eredményeiből megállapíthatjuk, hogy Szlovákia a kreatív idegenforgalom terén nagyon sok máig kihasználatlan erőforrással, lehetőséggel rendelkezik. A jelenleg is dúló koronavírus járványhelyzet mindkét szektort érintette, s ezáltal csökkent a látogatók, érdeklődők száma, és a különböző előrejelzések is csak lassú helyreállást mutatnak. Ebből kifolyólag is döntött úgy a pályázat lebonyolításában érdekelt munkaközösség, hogy a járványügyi intézkedések mellett, 2020. július 10-én megszervezi azt a szakmai műhelyt, mely a kreatív idegenforgalom bemutatását és az idegenforgalom-, valamint a kreatív ipar-kézművesség egyes szereplőit kívánja együttműködtetni, ill. hálózatosodásra ösztönözni.

A workshop célközönségét egyrészt maguk a kézművesek és kreatív művészek, másrészt pedig az idegenforgalom szereplői alkották, valamint meghívást kaptak a kultúráért és idegenforgalomért felelős megyei önkormányzati és központi állami szervek képviselői is. Továbbá a rendezvényen részt vettek a Népművészeti Termékek Központjának (ÚĽUV), a Nagyszombati Megyei Önkormányzati Hivatal, a Nyitrai Városi Hivatal, valamint a Nyitrai Kerületben működő területi idegenforgalmi szervezetek alkalmazottai is.

A szakmai műhely első részében a pályázati kutatócsoport tagjai a kulturális és kreatív iparágak illetőleg idegenforgalom közötti összefüggéseket magyarázták el a jelenlevőknek, vázolták a projekten belül folyó kutatási munkát, annak céljait és eredményeit. Ezt követően került sor azokra a gyakorlati szempontokra, melyek a kézművesek és kreatív művészek idegenfogalomba történő aktív bekapcsolásának, valamint a digitális marketing kihasználásnak lehetőségeit mutatták be, azzal a céllal, hogy termékeik könnyebben elérjék úgy az idegenforgalmi szereplőket, ahogyan a végső fogyasztókat is. A workshop utolsó harmadában a résztvevőknek lehetőségük nyílt arra, hogy kapcsolatot teremtsenek egymással, valamint megállapítsák a kreatív turizmus fejlesztésének erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit Szlovákiában, illetőleg főként saját régiójukban. A jelenlevő kézművesek és kreatív művészek a szakmai műhely során folyamatosan hangsúlyozták, hogy több hasonló rendezvényre lenne szükség, végül pedig köszönetüket fejezték ki azért, hogy számos hasznos információval gyarapíthatták ismereteiket.

Úgy tűnik, a rendezvény elérte célját, hiszen a résztvevők visszajelzéseiből kiderült, hogy többen közülük a workshopot követően felvették a kapcsolatot a régiójukban működő területi idegenforgalmi szervezettekkel. Ugyanakkor a területi idegenforgalmi szervezetek termékeik kínálatának bővítését tervezik, valamint a hatáskörükbe tartozó turisztikai fogadóhelyek kreatív programkínálatának és kreatív termékcsomagok kialakításán dolgoznak. Az említett visszajelzésekre alapozva úgy gondoljuk, hogy sikerült felkelteni a szakmai közönség figyelmét a kreatív turizmus iránt, s ennek köszönhetően idővel Szlovákia is felkerülhet a kreatív turizmus nemzetközi piacának térképére.

Szöveg: Zuzana Palenčíková, egyetemi adjunktus – a pályázati kutatócsoport vezetőjének helyettese, az Idegenfrogalmi Tanszék vezetője, valamint Sándor Zsuzsanna és Beták Norbert, egyetemi adjunktusok, a kutatócsoport tagjai és az Idegenforgalmi Tanszék oktatói

Fotó: Beták Norbert, Palenčíková Zuzana, Sándor Zsuzsanna, Veselovský Ján

1

2

3

4

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazdasági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely programok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

JUGYIK

 

Videók:

A KFE az Erasmus+ projekt megoldói között

Changing our story

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853