Az oktatási államtitkár látogatása egyetemünkön

2020. szeptember 25-én egyetemünkre, majd karunkra látogatott Filip Mónika a Szlovák Köztársaság Oktatás-, Tudomány-, Kutatás- és Sportügyi Minisztériumának államtitkára. Kíséretének tagja volt Tomaga Markéta, az államtitkár asszony irodavezetője és Gajdács Mónika, a minisztérium nemzetiségi főosztályának vezetője.

A vendégeket a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, valamint a Közép-európai Tanulmányok Karának vezetői - Libor Vozár rektor, Jana Duchovičová oktatási rektorhelyettes, Bárczi Zsófia dékán és Szekeres László oktatási dékánhelyettes fogadta. A megbeszélés központi témája egyetemünk küldetése és az egyetemen folyó pedagógusképzés volt. Szóba került az oktatásban dolgozó egyéb szakemberek képzése is, melyet valamennyi iskolatípus számára biztosítunk.  Az egyetem vezetése informálta az államtitkár asszonyt intézményünk inkluzív oktatásra vonatkozó elképzeléseiről, az óvóképzés, alsó- és felső tagozatos tanítóképzés, valamint a speciális pedagógusok képzésére fókuszálva azt. A kar képviselői tájékoztatást adtak a kar tanulmányi programjairól, valamint a magyar nyelvű tanító- és tanárképzés több évtizedes hagyományának eredményeiről. A megbeszélés további fontos témája volt a kétnyelvűséget kutató és azzal foglalkozó szakembereink tapasztalatainak és projektjeinek bemutatása.

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazdasági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely programok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

JUGYIK

 

Videók:

A KFE az Erasmus+ projekt megoldói között

Changing our story

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853