Intervenciós program a szövegértés fejlesztésére

Az APVV-17-0071 Anyanyelvi és idegennyelvi szövegértési képességek fejlesztése című projekttevékenység ez évi szakmai találkozója 2020. október 7–9. között zajlott, Szelcsén.

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Bölcsészettudományi Kara által kidolgozott projektben egyetemünk több nyelvoktatással foglalkozó tanszéke és intézete is aktívan részt vesz. A Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudomány Intézetének oktatói is hozzájárulnak a projekt céljainak teljesítéséhez, jelenleg az anyanyelvi szövegértési képességek fejlesztését elősegítő szakmai anyagok elkészítésén dolgoznak. A magyar nyelvi szekcióért a Magyar Nyelv- és Irodalomtudomány Intézetből Vančo Ildikó, Kozmács István, Petres Gabriella és Gergely Viktória a felelős, a szlovák nyelvű szakmai csoportban pedig Ján Gallik, a Közép-európai Nyelvek és Kultúrák Intézet igazgatója képviseli karunkat.

A projekt célja a diákok anyanyelvi és idegennyelvi szövegértési képességeinek fejlesztése. Az előző években a magyar munkacsoport kutatása a diákok szövegértési képességeinek felmérésére irányult, és a kapott eredmények alapján intervenciós programot hoztak létre a szövegértési képességek fejlesztésére.  A Szelcsén lezajlott találkozón az egyes munkacsoportok ismertették az általuk kidolgozott intervenciós programokat, és meghatározták az elért eredmények gyakorlatban való alkalmazásának módját.

A háromnapos szakmai találkozón Eva Stranovská docens asszony, a projekt vezetője köszöntötte a jelenlevőket és vázolta a programot. Az üdvözlő bevezetést követően bemutatásra kerültek a szakmai csoportok által már elkészült tankönyvek, amelyek tartalmazzák az anyanyelvi, illetve idegennyelvi intervenciós programokat. A magyar anyanyelvi szövegértés fejlesztésére készült intervenciós programot és a magyar szakmai csoport eddigi munkásságát karunk doktoranduszhallgatója, Gergely Viktória mutatta be.

A beszámolókat követően a projektvezető, Eva Stranovská és doktorandusza, Ficzere Anikó vezetésével a résztvevők ki is próbálták az általuk javasolt fejlesztő módszereket, amelyek az intervenciós programok alapját képezik. Az intervenciós programok részeként kidolgozott feladatok a jelenlevők véleménye szerint érdekesnek és játékosságuknál fogva alkalmasak a diákok érdeklődésének felkeltésére, miközben a projektben megfogalmazott fejlesztés pszichológiai céljait is teljesítik. Az egyes feladatok a koncentráció, memóriafolyamatok fejlesztésére, a kognitív struktúrálás, inferenciális gondolkodás és kritikus gondolkodás stimulálására összpontosítanak.

A program befejező részében a szakmai csoportok megbeszélték a további munkafolyamatokat. A projekt következő szakaszában megismertetik az intervenciós programot a kiválasztott iskolák tanáraival, melynek során a tanárok szakmai foglalkozáson vesznek részt. A foglalkozások célja, hogy a résztvevők megismerjék a szövegértés fejlesztését célzó intervenciós programot és elsajátítsák a kidolgozott módszereket.  

Gergely Viktória

kep

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazda­sági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely progra­mok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

Jugyik 2022

 

Videók:

 

A KFE az Erasmus+ projekt megoldói között

Changing our story

Kétnyelvűség oktatási kutatócsoport

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuális séta

foto icon