Online formában tartott nyílt nap a Közép-európai Tanulmányok Karán

2020. december 12-én a Közép-európai Tanulmányok Karán idén már második alkalommal rendeztek nyílt napot. A kedvezőtlen járványügyi helyzet miatt a nyílt nap online formában zajlott, ami az érdeklődő középiskolásokat láthatóan nem zavarta.

Karunk négy intézménye (Idegenforgalmi Tanszék, Magyar Nyelv-és Irodalomtudományi Intézet, Pedagógusképző Intézet, Közép-európai Nyelvek és Kultúrák Intézete) érdekes prezentációkon keresztül mutatta be az egyes tanulmányi programokat, és egy videó segítségével virtuális sétát is tehettek az érdeklődők karunk épületében és annak környékén.

 

Az Idegenforgalmi Tanszék magyar és szlovák nyelven mutatta be a tanulmányi programját. A Regionális idegenforgalom tanulmányi program létjogosultságát, jellegét prezentálták az intézet munkatársai, valamint ízelítőt adtak a végzős diákok sikertörténeteiből, majd ismertették a felvételi követelményrendszert. Szó esett többek közt arról is, hogy a világjárvány milyen formában sújtja az idegenforgalmat, az intézet munkatársai arra is választ adtak, hogy a tanulmányi program kötelező szakmai gyakorlata milyen formában valósul meg.

A Magyar Nyelv-és Irodalomtudományi Intézet nevében az intézet igazgatója, doc. PaedDr. Bauko János, PhD., üdvözölte a középiskolásokat, ismertette az intézet sokrétű tevékenységét, majd bemutatta az egyes tanulmányi programokat: a Magyar nyelv és irodalom szakpárosításban (tanári szak), a Fordító- és tolmácsképzés (magyar nyelv és kultúra szakpárosításban) szakot, valamint a Magyar-szlovák kétnyelvű  ügyvitelszervezés szakot. Az intézet igazgatóhelyettese, Mgr. Petres Gabriella, PhD., az intézet művelődési, kulturális és kutatási tevékenységének széles palettáját emelte ki, kitért  a jó nemzetközi kapcsolatokra, aminek eredményeképpen lehetőség nyílik a hallgatók tanulmányi célú mobilitására (részképzés). PaedDr. Presinszky Károly, PhD. arról számolt be, hogy a  hallgatók aktívan kiveszik részüket a versenyek szervezéséből, mint például a Szép magyar beszéd, az Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny, az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny, a Tompa Mihály Vers-és Prózamondó Verseny, a Legere Irodalmi Verseny. Szó esett arról is, hogy a hallgatók eredményesen képviselik karunkat a hazai és a nemzetközi versenyeken, ahol jelentős sikereket érnek el.

Bóna Friderika, a Fordító-és tolmácsképzés (magyar nyelv és kultúra) szak másodéves hallgatója, a JUGYIK alelnöke saját tapasztalatai alapján mutatta be az egyetemi diákéletet, és beszámolójában szintén megemlítette a hallgatók aktív kulturális és tudományos kutatómunkáját is.

A Pedagógusképző Intézet igazgatója, Mgr. Hegedűs Orsolya, PhD., az intézet munkatársaival együtt ismertette az Óvópedagógia és a Tanítóképzés tanulmányi programokat. Az érdeklődőkkel a szakmai gyakorlatról, a kari, az egyetemi programokról, kulturális eseményekről, a különböző aktivitásokról (például az énekkari tevékenység) beszéltek. A diákhálózatok fontosságáról egy másodéves hallgató szólt az online térben érdeklődő középiskolásoknak. A prezentáció bemutatása után élénk vita vette kezdetét, s a felvetődő kérdéstől függően diákok, vagy az oktatók válaszoltak.

Az érdeklődők a Közép-európai Nyelvek és Kultúrák Intézetének életébe is bepillanthattak. A program gazdag volt. A felvételre pályázókat virtuálisan körbevezették az intézet termein, érdekes információkat kaphattak a Közép-európai areális tanulmányok programjáról, az intézet tudományos, kulturális tevékenységéről. A kérdésekre a délelőtti és délutáni órákban az intézményvezetőn, Doc. PhDr. Ján Gallik, PhD., kívül  helyettese, PhDr. Lenka Tkáč-Zabáková, PhD., valamint a diákok közül Bc. Jana Michalíková, PhDr. Sylvia Hrešková és PhDr. Monika Adamická válaszoltak.

2021. január 26. és 28-án ismételten várjuk az érdeklődőket az online formában megtartandó nyílt napokon.

DOD 2020 12 12 01

DOD 2020 12 12 02

DOD 2020 12 12 03

Eseménynaptár

No event today!
No event to display

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazdasági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely programok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

JUGYIK

 

Videók:

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853